Quảng cáo
 • pic

  Câu C1 trang 165 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

  Hãy cho biết năng lượng mà vật có khi được đặt tại một vị trí trong trọng trường của Trái Đất là năng lượng gì?

 • pic

  Câu C2 trang 166 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

  Tìm sự khác nhau giữa động năng và thế năng.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 2 trang 167 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

  Dưới tác dụng của trọng lực, một vật có khối lượng m trượt không ma sát từ trạng thái nghỉ trên một mặt phẳng có chiều dài BC=l và độ cao BD=h (Hình 35.6). Hãy tính công do trọng lực thực hiện khi vật di chuyển từ B đến C và chứng tỏ công này chỉ phụ thuộc sự chênh lệch độ cao giữa hai điểm B và C.

 • pic

  Bài 3 trang 167 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

  Trong công viên giải trí, một xe có khối lượng m=80kg chạy trên đường ray có mắt cắt như trên hình 35.7. Độ cao của các điểm A, B, C, D, E được tính đối với mặt đất và có các giá trị:

 • pic

  Bài 4 trang 168 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

  Một cần cẩu nâng một contenơ có khối lượng 3000kg từ mặt đất lên độ cao 2m (tính theo di chuyển của trọng tâm của contenơ), sau đó đổi hướng và hạ nó xuống sàn một ô tô tải ở độ cao cách mặt đất 1,2m (Hình 35.8).

 • pic

  Bài 5 trang 168 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

  Một buồng cáp treo chở người với khối lượng tổng cộng 800kg đi từ vị trí xuất phát cách mặt đất 10m tới một trạm dừng trên núi ở độ cao 550m , sau đó lại đi tiếp tới một trạm khách độ cao là 1300m.

Gửi bài Gửi bài