Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 52 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

  Chọn số liệu kém chính xác nhất trong các số liệu dưới đây. Số gia cầm của trang trại A có khoảng.

 • pic

  Bài 2 trang 52 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

  Dùng thước thẳng có GHĐ 20cm và ĐCNN 0,5 cm để đo chiều dài chiếc bút máy. Nếu chiếc bút có độ dài cỡ 15 cm thì phép đo này có sai số tuyệt đối và sai số tỉ đối là bao nhiêu ?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 52 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

  Trên đồ thị hình 11.2b nếu kéo dài đường biểu diễn ta sẽ có góc . Nếu trục y biểu diễn vận tốc , trục hoành x biểu diễn thời gian , thì góc và điểm A cho biết giá trị của các đại lượng nào ?

Gửi bài Gửi bài