Bài 3 trang 52 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Trên đồ thị hình 11.2b nếu kéo dài đường biểu diễn ta sẽ có góc . Nếu trục y biểu diễn vận tốc , trục hoành x biểu diễn thời gian , thì góc và điểm A cho biết giá trị của các đại lượng nào ?

Quảng cáo

Đề bài

Trên đồ thị hình 11.2b nếu kéo dài đường biểu diễn ta sẽ có góc \(\alpha \). Nếu trục y biểu diễn vận tốc , trục hoành x biểu diễn thời gian , thì góc \(\alpha \) và điểm A cho biết giá trị của các đại lượng nào ?

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

 

Điểm A cho ta biết giá trị của vận tốc tại t = 0

Góc \(\alpha \) cho ta biết \((\tan \alpha  = {{v - {v_0}} \over t} = a\,)\) giá trị của gia tốc.

Loigiaihay.com

  • Bài 2 trang 52 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

    Dùng thước thẳng có GHĐ 20cm và ĐCNN 0,5 cm để đo chiều dài chiếc bút máy. Nếu chiếc bút có độ dài cỡ 15 cm thì phép đo này có sai số tuyệt đối và sai số tỉ đối là bao nhiêu ?

  • Bài 1 trang 52 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

    Chọn số liệu kém chính xác nhất trong các số liệu dưới đây. Số gia cầm của trang trại A có khoảng.

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close