Bài 3 trang 52 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Trên đồ thị hình 11.2b nếu kéo dài đường biểu diễn ta sẽ có góc . Nếu trục y biểu diễn vận tốc , trục hoành x biểu diễn thời gian , thì góc và điểm A cho biết giá trị của các đại lượng nào ?

Quảng cáo

Đề bài

Trên đồ thị hình 11.2b nếu kéo dài đường biểu diễn ta sẽ có góc \(\alpha \). Nếu trục y biểu diễn vận tốc , trục hoành x biểu diễn thời gian , thì góc \(\alpha \) và điểm A cho biết giá trị của các đại lượng nào ?

Lời giải chi tiết

 

Điểm A cho ta biết giá trị của vận tốc tại t = 0

Góc \(\alpha \) cho ta biết \((\tan \alpha  = {{v - {v_0}} \over t} = a\,)\) giá trị của gia tốc.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài