Câu C2 trang 150 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

Tại sao máy bay cánh quạt lại không thể coi là máy bay phản lực?

Quảng cáo

Đề bài

Tại sao máy bay cánh quạt lại không thể coi là máy bay phản lực?

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Máy bay cánh quạt không thể coi là máy bay phản lực vì nó chuyển động nhờ phản lực của không khí tác dụng vào cánh quạt chứ không phải bằng cách phụt hỗn hợp khí cháy về phía sau.

 • Bài 1 trang 153 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

  Hai xe lăn có khối lượng m1=300g và m2 = 2kg chuyển động trên mặt phẳng ngang ngược chiều nhau với các vận tốc tương ứng v1=2m/s và v2=0,8m/s. Sau khi va chạm, hai xe dính vào nhau và chuyển động với cùng vận tốc.

 • Bài 2 trang 153 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

  Một tên lửa có khối lượng tổng cộng M = 10 t đang bay với vận tốc V=200m/s đối với Trái Đất thì phụt ra phía sau (tức thời) khối lượng khí m=2t với vận tốc v=500m/s đối với tên lửa .

 • Bài 3 trang 153 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

  Một viên đạn có khối lượng m=2kg khi bay đến điểm cao nhất của quỹ đạo parabol với vận tốc v=200m/s theo phương nằm ngang thì nổ thành hai mảnh. Một mảnh có khối lượng m1=1,5kg văng thẳng đứng xuống dưới với vận tốc v1 cũng bằng 200m/s.

 • Câu C1 trang 149 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

  Khi ta bước từ một thuyền nhỏ lên bờ thì thuyền lùi lại. Hãy giải thích.

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close