Bài 3 trang 109 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Người ta vắt qua một chiếc ròng rọc nhẹ một đoạn dây, ở hai đầu có treo hai vật A và B có khối lượng là mA = 260 g và mB = 240 g (Hình 24.4). Thả cho hệ bắt đầu chuyển động.

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Người ta vắt qua một chiếc ròng rọc nhẹ một đoạn dây, ở hai đầu có treo hai vật A và B có khối lượng là mA = 260 g và mB = 240 g (Hình 24.4). Thả cho hệ bắt đầu chuyển động.

a) Tính vận tốc của từng vật ở cuối giây thứ nhất.

b) Tính quãng đường mà từng vật đi được trong giây thứ nhất.

Bỏ qua ma sát ở ròng rọc, coi dây là không dãn.

 

Giải :

\({v_0} = 0;a = {{({m_A} - {m_B})g} \over {{m_A} + {m_B}}} = 0,392(m/{s^2})\)

a) Vận tốc mỗi vật ở cuối giây thứ nhất:

\({v_1} = a{t_1} = 0,392.1 = 0,392(m/s)\)

b) Quãng đường vật ở cuối giây thứ nhất:

\({S_1} = {{at_1^2} \over 2} = 0,196(m)\)

loigiaihay.com

Quảng cáo

 • Bài 4 trang 109 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

  Bài 4 trang 109 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

  Trong ví dụ ở mục 2 của bài, nếu cho m1 những giá trị khác nhau (các dữ kiện khác giữ nguyên) thì hiện tượng có thể diễn ra những khả năng nào ? Tìm phạm vi giá trị của m1 để xảy ra mỗi khả năng ấy.

 • Bài 2 trang 109 SGK Vật Lý 10 Nâng cao

  Bài 2 trang 109 SGK Vật Lý 10 Nâng cao

  Một đầu tàu có khối lượng 50 tấn được nối với hai toa, mỗi toa có khối lượng 20 tấn. Đoàn tàu bắt đầu chuyển động với gia tốc a = 0,2 m/s2. Hệ số ma sát lăn giữa bánh xe với đường ray là 0,05. Hãy tính:

 • Bài 1 trang 109 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

  Bài 1 trang 109 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

  Cho hệ vật như ở Hình 24.4. Biết . Gia tốc của hai vật là a. Lực căng dây bằng bao nhiêu ?

 • Câu C2 trang 108 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

  Câu C2 trang 108 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

  Các vật trong hệ ở Hình 24.3 có thể đứng yên hoặc chuyển động theo những khả năng nào ? Làm thế nào để biết được khả năng xảy ra ?

Gửi bài tập - Có ngay lời giải