Bài 1 trang 109 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Cho hệ vật như ở Hình 24.4. Biết . Gia tốc của hai vật là a. Lực căng dây bằng bao nhiêu ?

Quảng cáo

Cho hệ vật như ở Hình 24.4. Biết \({m_A} > {m_B}\). Gia tốc của hai vật là a. Lực căng dây bằng bao nhiêu ?

A. \({m_A}g\)                               B. \(({m_A} + {m_B})g\)      

C. \(({m_A} - {m_B})g\)                D. \({m_A}\left( {g - a} \right)\)

 

Giải :

Chọn D. (Áp dụng định luật II cho vật mA:

\(\eqalign{  & {m_A}\overrightarrow a  = {m_A}\overrightarrow g  + \overrightarrow T   \cr  &  =  > {m_A}a = {m_A}g - T =  > T = {m_A}\left( {g - a} \right) \cr} \)

loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài