Bài 4 trang 109 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Trong ví dụ ở mục 2 của bài, nếu cho m1 những giá trị khác nhau (các dữ kiện khác giữ nguyên) thì hiện tượng có thể diễn ra những khả năng nào ? Tìm phạm vi giá trị của m1 để xảy ra mỗi khả năng ấy.

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Trong ví dụ ở mục 2 của bài, nếu cho m1 những giá trị khác nhau (các dữ kiện khác giữ nguyên) thì hiện tượng có thể diễn ra những khả năng nào ? Tìm phạm vi giá trị của m1 để xảy ra mỗi khả năng ấy.

Giải :

Với giả thiết \({\mu _n} = {\mu _t} = 0,3\) thì m1 sẽ đi xuống nếu \({P_1} > {P_{2x}} + {F_M}\)

\(\eqalign{  &  <  =  > {m_1}g > {m_2}g\sin \alpha  + {\mu _n}{m_2}g\cos \alpha   \cr  &  <  =  > {m_1} > {m_2}(\sin \alpha  + {\mu _n}{\rm{cos}}\alpha {\rm{)}}  \cr  & {{\rm{m}}_1} > 152\,g \cr} \)

m1 đi lên nếu

\(\eqalign{  & {P_{2x}} > {P_1} + {F_M} <  =  > {P_1} < {P_{2x}} - {F_M}  \cr  &  <  =  > {m_1}g < {m_2}g\sin \alpha  - {\mu _n}{m_2}g\cos \alpha   \cr  &  <  =  > {m_1} < {m_2}(\sin \alpha  - {\mu _n}{\rm{cos}}\alpha {\rm{)}}  \cr  & {\rm{ <  =  > }}{{\rm{m}}_1} < 48\,g \cr} \).

m1 đứng yên nếu \(48 \le m \le 152(g)\).

loigiaihay.com

Quảng cáo

 • Bài 3 trang 109 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

  Bài 3 trang 109 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

  Người ta vắt qua một chiếc ròng rọc nhẹ một đoạn dây, ở hai đầu có treo hai vật A và B có khối lượng là mA = 260 g và mB = 240 g (Hình 24.4). Thả cho hệ bắt đầu chuyển động.

 • Bài 2 trang 109 SGK Vật Lý 10 Nâng cao

  Bài 2 trang 109 SGK Vật Lý 10 Nâng cao

  Một đầu tàu có khối lượng 50 tấn được nối với hai toa, mỗi toa có khối lượng 20 tấn. Đoàn tàu bắt đầu chuyển động với gia tốc a = 0,2 m/s2. Hệ số ma sát lăn giữa bánh xe với đường ray là 0,05. Hãy tính:

 • Bài 1 trang 109 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

  Bài 1 trang 109 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

  Cho hệ vật như ở Hình 24.4. Biết . Gia tốc của hai vật là a. Lực căng dây bằng bao nhiêu ?

 • Câu C2 trang 108 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

  Câu C2 trang 108 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

  Các vật trong hệ ở Hình 24.3 có thể đứng yên hoặc chuyển động theo những khả năng nào ? Làm thế nào để biết được khả năng xảy ra ?

 • Bài 3 trang 159 SGK Vật lý lớn 10 nâng cao

  Bài 3 trang 159 SGK Vật lý lớn 10 nâng cao

  Một vật khối lượng m=3kg được kéo lên trên mặt phẳng nghiêng một góc 300 so với phương ngang bởi một lực không đổi F=50N dọc theo đường dốc chính. Hãy xác định các lực tác dụng lên vật và công do từng lực thực hiện với độ dời s=1,5m. Bỏ qua ma sát của chuyển động.

Gửi bài tập - Có ngay lời giải