Bài 5. Vị trí địa lí, phạm vi và đặc điểm tự nhên của Châu Á SBT Lịch sử và Địa lí 7 - Cánh diều

Châu Á không tiếp giáp với đại dương nào sau đây?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1. Châu Á không tiếp giáp với đại dương nào sau đây?

A. Bắc Băng Dương

B. Thái Bình Dương.

C. Đại Tây Dương

D. Ấn Độ Dương.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là: C

Câu 2

Câu 2. So với các châu lục khác trên thế giới, châu Á có diện tích

A. lớn thứ hai.

B. lớn nhất.

C. lớn thứ ba.

D. nhỏ nhất.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là: B

Câu 3

Câu 3. Lãnh thổ châu Á trải dài từ

A. vòng cực Bắc đến vòng cực Nam.

B. chí tuyến Bắc đến vòng cực Nam.

C. vùng cực Bắc đến khoảng 10oN

D. vòng cực Bắc đến chí tuyến Nam.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là: C

Câu 4

Câu 4. Ý nào sau đây đúng với đặc điểm địa hình châu Á?

A. Đồng bằng và trung du chiếm 3/4 diện tích châu lục.

B. Đại bộ phận là đồng bằng và các vùng đất thấp.

C. Núi cao và sơn nguyên chiếm 3/4 diện tích châu lục.

D. Núi, cao nguyên và sơn nguyên chiếm 3/4 diện tích châu lục.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là: D

Câu 5

Câu 5. Nhận định nào sau đây đúng với khí hậu châu Á?

A. Có đầy đủ các đới khí hậu

B. Chủ yếu thuộc đới khí hậu ôn đới

C. Phần lớn thuộc đới khí hậu xích đạo.

D. Không nằm ở đới khí hậu cực và cận cực.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là: A

Câu 6

Câu 6. Việt Nam thuộc đới khí hậu nào?

A. Đới khí hậu ôn đới.

B. Đới khí hậu cận nhiệt đới.

C. Đới khí hậu nhiệt đới.

D. Đới khí hậu xích đạo.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là: C

Câu 7

Câu 7. Hồ nào sau đây không thuộc châu Á?

A. Hồ Vich-to-ri-a.

B. Hổ Ban-khát.

C. Hồ A-ran.

D. Hồ Bai-can.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là: A

Câu 8

Câu 8. Nối tên đồng bằng ở cột A với tên dòng sông chính bồi đắp nên đồng bằng đó ở cột B sao cho đúng

Lời giải chi tiết:

1 - C

2 - B

3 - A

4 - D

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close