Bài 16. Phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ SBT Lịch sử và Địa lí 7 - Cánh diều

Nguyên nhân nào sau đây thúc đẩy Bắc Mỹ khai thác bền vững tài nguyên đất?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1. Nguyên nhân nào sau đây thúc đẩy Bắc Mỹ khai thác bền vững tài nguyên đất?

A. Nông nghiệp là ngành kinh tế chủ đạo ở Bắc Mỹ.

B. Biến đổi khí hậu, thiến tai thường xuyên xảy ra.

C. Suy thoái đất và ô nhiễm môi trường ngày càng tăng.

D. Sản phẩm nông nghiệp nhiều, thị trường tiêu thụ hẹp.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là: C

Câu 2

Câu 2. Ý nào sau đây không phải là giải pháp mà Bắc Mỹ sử dụng để khai thác bền vững đất nông nghiệp?

A. Đa canh và luân canh.

B. Chuyên canh theo quy mô lớn.

C. Nông - lâm kết hợp.

D. Kết hợp trồng trọt với chăn nuôi.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là: B

Câu 3

Câu 3. Ý nào sau đây không phải là nguyên nhân để Bắc Mỹ khai thác bền vững tài nguyên rừng?

A. Diện tích rừng suy giảm mạnh.

B. Nhu cầu sử dụng gỗ đã giảm.

C. Đất bị xói mòn, rửa trôi gia tăng.

D. Nhiều sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là: B

Câu 4

Câu 4. Phương thức khai thác rừng dần trong một thời gian dài và khai thác chặt chọn sẽ có tác dụng

A. thông cao sản lượng khai thác.

B. dễ khai tháC. chi phí ít, dễ vận chuyển.

C. dễ trồng lại, bổ sung vào chỗ cây đã chặt.

D. bảo vệ đất, rừng được phục hồi tự nhiên.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là: D

Câu 5

Câu 5. Bắc Mỹ đã phải đối mặt với vấn đề suy giảm tải nguyên khoáng sản vàô nhiễm môi trường do

A. lịch sử khai thác và sử dụng khoáng sản.

B. trữ lượng ít, công nghệ khai thác lạc hậu.

C. thực dân châu Âu khai thác, cướp bóc

D. chú trọng khai thác khoáng sản để xuất khẩu.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là: A

Câu 6

Câu 6. Một trong những biện pháp để bảo vệ tài nguyên khoáng sản ở Bắc Mỹ là

A. cấm không cho khai thác.

B. khuyến khích xuất khẩu.

C. phát triển năng lượng tái tạo.

D. hạn chế phát triển công nghiệp.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là: C

Câu 7

Câu 7. Quan sát hình sau

a) Hãy nêu tên các trung tâm kinh tế lớn ở Bắc Mỹ và các ngành công nghiệp chính của mỗi trung tâm bằng cách hoàn thành bảng theo mẫu sau:

                                         Trung tâm kinh tế

Ngành công nghiệp chính

   

b) Hãy nhận xét sự phân bố của các trung tâm kinh tế ở Bắc Mỹ.

c) Hãy nêu vai trò của các trung tâm kinh tế lớn ở Bắc Mỹ.

Lời giải chi tiết:

Yêu cầu a)

Trung tâm kinh tế

Ngành công nghiệp chính

Xan Phran-xi-xcô

Cơ khí, điện tử, chế biến nông sản, hóa chất

Lốt An-giơ-lét

Đóng tàu, dệt may, chế biến nông sản, chế tạo máy bay

Hiu-xtơn

Điện tử, đóng tàu, hóa chất, luyện kim đen, chế tạo máy bay

Niu Ooc-lin

Hóa chất, đóng tàu, luyện kim màu, chế tạo máy bay

Át-lan-ta

Luyện kim màu, dệt may, chế biến nông sản, chế tạo máy bay

Si-ca-gô

Cơ khí, chế biến nông sản, luyện kim đen, hóa chất

Niu Y-ooc

Điện tử, hóa chất, chế biến nông sản, luyện kim đen

Tô-rôn-tô

Sản xuất ô tô, điện tử, dệt may, luyện kim đen

Môn-trê-an

Cơ khí, điện tử, dệt may, luyện kim màu

Yêu cầu b) Các trung tâm kinh tế lớn ở Bắc Mỹ tập trung ở ba khu vực chính:

+ Đông bắc Hoa Kỳ và đông nam Ca-na-đa

+ Đông nam và ven vịnh Mê-hi-cô của Hoa Kỳ;

+ Tây nam Hoa Kỳ.

Yêu cầu c) Vai trò:

- Đóng vai trò đầu tàu, kết nối và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong khu vực.

- Kết nối các trung tâm kinh tế toàn cầu.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close