Bài 14. Đặc điểm tự nhiên Bắc Mỹ SBT Lịch sử và Địa lí 7 - Cánh diều

Nhiều dãy núi chạy song song, cao đồ sộ, có các cao nguyên và bồn địa xen giữa là đặc điểm địa hình của khu vực nào ở Bắc Mỹ?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1. Nhiều dãy núi chạy song song, cao đồ sộ, có các cao nguyên và bồn địa xen giữa là đặc điểm địa hình của khu vực nào ở Bắc Mỹ?

A. Phía đông.

B. Phía tây.

C. Vùng trung tâm.

D. Phía nam.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là: B

Câu 2

Câu 2. Nơi có núi giả và sơn nguyên, núi chạy theo hướng đông bắc – tây nam là đặc điểm địa hình của khu vực nào ở Bắc Mỹ?

A. Phía đông.

B. Vùng trung tâm.

C. Phía bắc.

D. Phía tây.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là: A

Câu 3

Câu 3. Địa hình cao ở tây bắc, thấp dần về phía nam và đông nam, tập trung nhiều hổ lớn, sông dài là đặc điểm của khu vực nào ở Bắc Mỹ?

A. Phía tây.

B. Phía đông.

C. Phía nam.

D. Khu vực trung tâm.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là: D

Câu 4

Câu 4. Đới khí hậu nào sau đây chiếm phần lớn diện tích lục địa Bắc Mỹ?

A. Cực và cận cực.

B. Ôn đới.

C. Cận nhiệt đới.

D. Nhiệt đới.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là: B

Câu 5

Câu 5. Nguồn cung cấp nước chủ yếu cho các sông ở Bắc Mỹ là

A. nước mưa.

B. nước hồ.

C. nước ngầm.

D. tuyết tan.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là: A

Câu 6

Câu 6. Phần lớn các sông ở Bắc Mỹ đổ ra

A. Bắc Băng Dương.

B. An Do Duong.

C. Thái Bình Dương

D. Đại Tây Dương.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là: D

Câu 7

Câu 7. Đa số các hổ của Bắc Mỹ phân bố ở

A. nửa phía tây của lục địa.

B. nửa phía bắc của lục địa.

C. nửa phía bắc của miền đồng bằng trung tâm.

D. nửa phía nam của miền đồng bằng trung tâm.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là: C

Câu 8

Câu 8. Hãy nối ý ở cột A với ý ở cột B sao cho đúng với đặc điểm các đới thiên nhiên ở Bắc Mỹ.

 

Lời giải chi tiết:

Ghép nối:

1 – E, C

2 – A, D

3 – B, G

Câu 9

Câu 9. Quan sát hình sau

a) Hãy trình bày sự phân hoá khí hậu của Bắc Mỹ theo chiều bắc - nam.

b) Nhận xét về sự phân hoá khí hậu của Bắc Mỹ theo vĩ tuyến 40 B.

Lời giải chi tiết:

Yêu cầu a) Theo chiều bắc – nam, Bắ Mỹ có ba đới khí hậu là: cực và cận cực; ôn đới; cận nhiệt đới.

Yêu cầu b) Theo vĩ tuyến 40oB ở Bắc Mỹ, từ tây sang đông có các kiểu khí hậu: ôn đới hải dương; ôn đới hoang mạc và bán hoang mạc, núi cao, ôn đới lục địa.

Câu 10

Câu 10. Hãy tìm hiểu và giới thiệu về một dòng sông ở Bắc Mỹ theo các gợi ý sau

- Tên dòng sông là gì?

-Chảy qua khu vực nào?

- Chế độ nước như thế nào?

- Sông mang đến những giá trị kinh tế gì?

Lời giải chi tiết:

(*) Giới thiệu về sông Mit-xi-xi-pi

- Mit-xi-xi-pi là sông lớn ở khu vực Bắc Mỹ với lưu vực 3.238 triệu km2, trải rộng trên 31 bang của nước Mỹ và một phần nhỏ của 2 tỉnh thuộc Ca-na-đa.

- Chiều dài sông Mit-xi-xi-pi theo phương bắc – nam là 3780 km. Tuy nhiên, nếu tính từ phụ lưu lớn nhất là sông Mit-xu-ri cộng với đoạn trung và hạ du sông Mit-xi-xi-pi kể từ chỗ hợp lưu thì sông Mit-xi-xi-pi thì chiều dài là 6800 km.

- Lưu lượng nước: 2743 m3/giây

- Do dặc điểm tự nhiên của lưu vực, hằng năm lũ về rất lớn, nhất là ở hạ du.

Câu 11

Câu 11. Lựa chọn một đới thiên nhiên ở Bắc Mỹ và trình bày về: phạm vi, đặc điểm khí hậu, đặc điểm sinh vật.

Lời giải chi tiết:

- Giới thiệu về: Đới lạnh ở Bắc Mỹ

+ Bao gồm phần lớn các đảo và quần đảo phía bắc

+ Khí hậu khắc nghiệt nên thực vật nghèo nàn, chủ yếu có rêu và địa y,…; động vật là các loài chịu được lạnh, như: gấu Bắc cực, tuần lộc…

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close