Bài 18. Nhà Hồ và cuộc kháng chiến chống quân minh xâm lược (1400 – 1407) SBT Lịch sử và Địa lí 7 - Cánh diều

Nội dung nào sau đây không phải là bối cảnh Lịch sử dẫn đến sự thành lập của nhà Hồ?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1. Nội dung nào sau đây không phải là bối cảnh Lịch sử dẫn đến sự thành lập của nhà Hồ?

A. Nhà Trần đã khủng hoảng và suy yểu.

B. Nhà Minh xâm lược và đặt ách thống trị.

C. Mất mùa, đói kém xảy ra thường xuyên.

D. Khởi nghĩa nông dân diễn ra ở khắp nơi.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu kỹ lại Bài 18 – SGK Lịch Sử 7

Lời giải chi tiết:

Nội dung không phải là bối cảnh lịch sử dẫn đến sự thành lập của nhà Hồ đó là nhà Minh xâm lược và đặc ách thống trị.

Chọn B

Câu 2

Câu 2. Quốc hiệu của Việt Nam dưới thời nhà Hồ là

A. Đại Việt.

B. Đại Cồ Việt

C. Đại Ngu

D. Nam Việt.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu kỹ lại Bài 18 – SGK Lịch Sử 7

Lời giải chi tiết:

Quốc hiệu Việt Nam dưới thời nhà Hồ là Đại Ngu ( An vui lớn )

Chọn C

Câu 3

Câu 3. Cuộc cải cách về kinh tế của Hồ Quý Ly có nội dung nào sau đây?

A. Xoá bỏ toàn bộ các loại thuế.

B. Chia đều ruộng đất cho nông dân.

C. Phát hành tiền giấy thay thế tiền đồng.

D. Bắt nhà giàu bán thóc cho dân.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu kỹ lại Bài 18 – SGK Lịch Sử 7

Lời giải chi tiết:

Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly nổi bật nhất chính là chính sách ban phát hành tiền giấy thay cho tiền đồng.

Chọn C

Câu 4

Câu 4. Năm 1407 diễn ra sự kiện nào sau đây?

A. Cuộc kháng chiến của nhà Hồ chống quân Minh xâm lược bị thất bại.

B. Hồ Quý Ly tiến hành cuộc đảo chính lật đổ nhà Trần, lập ra nhà Hồ.

C. Hồ Quý Ly thành lập nhà Hồ và tiến hành cuộc cải cách toàn diện.

D. Nhà Hồ thảnh công trong cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu kỹ lại Bài 18 – SGK Lịch Sử 7

Lời giải chi tiết:

Tháng 4-1407, quân Minh tấn công vào Tây Đô, Hồ Quý Ly chạy vào Hà Tĩnh và bị bắt vào cuối tháng 6-1407 -> cuộc kháng chiến chống quân Minh của nhà Hồ thất bại.

Chọn A

Câu 5

Câu 5. Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly đã có tác động như thế nào đển xã hội Đại Ngu thời nhà Hồ?

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu kỹ lại Bài 18 – SGK Lịch Sử 7

Lời giải chi tiết:

- Những tác động của cuộc cải cách do Hồ Quý Ly tiến hành:

+ Tích cực: củng cố quyền lực của chính quyền trung ương, thu hẹp quyền lực của quý tộc Trần, giảm bớt tình trạng bất bình đẳng xã hội,...

+ Hạn chế: gây bất mãn cho một bộ phận xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng đoàn kết toàn dân của nhà Hồ,...

Câu 6

Câu 6. Quan sát lược đồ 18:

 

Hãy:

a) Sắp xếp các ý sau theo đúng thứ tự diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược của nhà Hồ (1407).

1. Quân Minh lần lượt đánh chiếm các thành Đa Bang, Đông Đô (Thăng Long). Quân nhà Hồ phải rút về thành Tây Đô (Thanh Hoá).

2. Quân Minh tấn công vào Tây Đô, Hồ Quý Ly chạy vào Hà Tĩnh, sau đó bị bắt. Cuộc kháng chiến thất bại.

3. Lấy cớ nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần, nhà Minh huy động 20 vạn quân tiến vào lãnh thổ Đại Ngu. Quân nhà Hồ phải rút lui từ Lạng Sơn về cố thủ ở thành Đạt Bang (Ba Vì, Hà Nội).

b) Giải thích nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của nhà Hồ trong cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu kỹ lại Bài 18 – SGK Lịch Sử 7

Lời giải chi tiết:

a, Từ kiến thức đã được học, ta sắp xếp theo đúng thứ tự diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược của nhà Hồ như sau: 3 => 1 => 2

b, Giải thích nguyên nhân dẫn đến thất bại của nhà Hồ:

- Do không có đường lối kháng chiến đúng đắn, nặng về phòng ngự bị động và rút lui cổ thủ.

- Việc Hồ Quý Ly lật đổ nhà Trần không được sự ủng hộ rộng rãi của nhân dân, do vậy, nhà Hồ không tập hợp được đông đảo lực lượng tham gia kháng chiến chống quân Minh.

Câu 7

Câu 7.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu kỹ lại Bài 18 – SGK Lịch Sử 7

Lời giải chi tiết:

- Thành nhà Hồ (thuộc xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá) được xây dựng năm 1397 dưới thời Trần.

- Thành được xây dựng kiên cổ bằng đá với kiến trúc độc đáo.

- Năm 2011, thành nhà Hồ được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hoá Thế giới.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close