Bài 2. Các cuộc phát kiến địa lý từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVI SBT Lịch sử và Địa lí 7 - Cánh diều

Cô-lôm-bô đã thực hiện cuộc phát kiến địa lí đầu tiên của mình đi về hướng nào

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Quan sát lược đồ 2 và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4


 

Câu 1. Cô-lôm-bô đã thực hiện cuộc phát kiến địa lí đầu tiên của mình đi về hướng nào

A. Hướng tây.

B. Hướng đông.

C. Hướng nam.

D. Hướng bắc.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu kỹ Bài 2 – SGK Lịch Sử 7

Xem, đọc và phân tích lược đồ 2

Lời giải chi tiết:

Từ lược đồ 2 ta thấy, C. Cô-lôm-bô đã thực hiện cuộc phát kiến địa lý đầu tiên của mình đi về hướng Tây

Chọn A

Câu 2

Câu 2. Vòng qua châu Phi để đi đến Ca-li-cút (Ấn Độ) là hành trình của

A. B. Đi-a-xơ.

B. Va-xcô đơ Ga-ma.

C. C. Cô-lôm-bô.

D. Ph. Ma-gien-lăng.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu kỹ Bài 2 – SGK Lịch Sử 7

Xem, đọc và phân tích lược đồ 2

Lời giải chi tiết:

Từ lược đồ 2 ta thấy, Vòng qua châu Phi để đi đến Ca-li-cút (Ấn Độ) là hành trình của Va-xcô đơ Ga-ma.

Chọn B

Câu 3

Câu 3. Năm 1487, nhà hàng hải B. Đi-a-xơ đã thực hiện cuộc thám hiểm

A. Đến Ca-ri-bê (thuộc châu Mỹ ngày nay).

B. Đến Ca-li-cút (thuộc Ấn Độ).

C. Đi qua mũi cực Nam của châu Phi.

D. Vòng quanh Trái Đất bằng đường biển.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu kỹ Bài 2 – SGK Lịch Sử 7

Xem, đọc và phân tích lược đồ 2

Lời giải chi tiết:

Từ lược đồ 2 ta thấy, nhà hàng hải B. Đi-a-xơ đã thực hiện cuộc thám hiểm đi qua mũi cực Nam của châu Phi.

Chọn C

Câu 4

Câu 4. Nhà thám hiểm Ph.Ma-gien-lăng đã thực hiện chuyến đi thám hiểm trong khoảng thời gian nào?

A. 1518 - 1520.

B. 1517 - 1521.

C. 1519 - 1522.

D. 1522 - 1523.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu kỹ Bài 2 – SGK Lịch Sử 7

Xem, đọc và phân tích lược đồ 2

Lời giải chi tiết:

Từ kiến thức đã được học, ta biết được Nhà thám hiểm Ph.Ma-gien-lăng đã thực hiện chuyến đi thám hiểm trong khoảng từ 1519 đến 1522.

Chọn C

Câu 5

Câu 5. Đoạn thông tin sau phản ánh hệ quả tích cực hay tiêu cực của các cuộc phát kiến địa lí thế kỉ XV - XVI? Hãy giải thích.

"Việc tìm thấy những vùng có mỏ vàng và mỏ bạc ở chất Mỹ; việc tuyệt diệt những người bản xứ, bắt họ làm nô lệ và chôn vùi họ trong các hầm mỏ; việc bắt đầu đi cướp bóc và chinh phục miền Đông Ấn, biển châu Phi thành khu cấm để săn bắt, buôn bán người da đen - đó là buổi bình minh của thời đại sản xuất tư bản chủ nghĩa”.

(Tư bản, Quyển thứ nhất, C. Mác)

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu kỹ Bài 2 – SGK Lịch Sử 7

Lời giải chi tiết:

- Đoạn thông tin phản ánh những hệ quả tiêu cực của các cuộc phát kiên địa lí thế kỉ XV - XVI. Vì: sau các cuộc phát kiến địa lí, người châu Âu đã đến nhiều nơi trên thế giới, gây ra nhiều đau thương, ví dụ như:

+ Cướp bóc tài nguyên thiên nhiên của các nước ở châu Mĩ, châu Phi, Đông Ấn

+ Buôn bán nô lệ da đen.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close