Bài 12. Vương quốc Lào SBT Lịch sử và Địa lí 7 - Cánh diều

Quá trình hình thành của Vương quốc Lào gắn liền với sự kiện nào sau đây?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1. Quá trình hình thành của Vương quốc Lào gắn liền với sự kiện nào sau đây?

A. Sự liên kết của các xiềng và mường cổ.

B. Sự phát triển của kinh tế nông nghiệp trồng lúa.

C. Năm 1353, thủ lĩnh Pha Ngừm lập ra Vương quốc Lan Xang.

D. Năm 1456, thủ lĩnh Pha Ngừm lập ra Vương quốc Khơ-me.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu kỹ lại Bài 7 – SGK Lịch Sử 7

Lời giải chi tiết:

Năm 1353, thủ lĩnh Pha Ngừm lập ra Vương quốc Lan Xang đánh dấu mốc mở đầu của lịch sử nước Lào.

Chọn C

Câu 2

Câu 2. Ý nào sau đây đúng về sự phát triển của Vương quốc Lào thời Lan Xang?

A. Lào là một vương quốc lớn mạnh ở lưu vực sông Mê Công.

B. Người Lào chủ yếu canh tác lúa nương, lúa nước, săn bắn, đánh cá.

C. Giai đoạn phát triển thịnh đạt nhất của Lào là thế kỉ XV - XVIII.

D. Vương quốc Lào thời Lan Xang thực hiện nhiều cuộc chiến tranh xâm chiếm các nước láng giềng.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu kỹ lại Bài 7 – SGK Lịch Sử 7

Lời giải chi tiết:

Vương quốc Lào thời Lan Xang chủ yếu là canh tác lúa nước, lúa nướng, săn bắt, đánh cá, trồng cây ăn quả, khai thác lâm sản,…

Chọn C

Câu 3

Câu 3. Quốc giáo của Vương quốc Lào thời Lan Xang là

A. Thiên Chúa giáo.

B. Đạo giáo.

C. Phật giáo.

D. Hồi giáo.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu kỹ lại Bài 7 – SGK Lịch Sử 7

Lời giải chi tiết:

Từ kiến thức đã được học trong bài, ta biết được Quốc giáo của vương quốc Lào thời Lan Xang là Phật giáo.

Chọn C

Câu 4

Câu 4. Chữ Lào đã đặt cơ sở cho sự ra đời của

A. Nhiều tác phẩm văn học.

B. Các bộ sử thi nổi tiếng.

C. Các ngành khoa học xã hội.

D. Sự phát triển của giáo dục, khoa cử.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu kỹ lại Bài 7 – SGK Lịch Sử 7

Lời giải chi tiết:

Chữ Lào được sáng tạo và sử dụng phổ biến vào thế kỷ XIV – XV, là cơ sở cho nhiều tác phẩm văn học ra đời như: truyện thơ Phạ-lắc Phạ-lam, truyền thuyết Khún Bu-lôm.

Chọn A

Câu 5

Câu 5.

 

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu kỹ lại Bài 7 – SGK Lịch Sử 7

Lời giải chi tiết:

Từ kiến thức đã được học và hiểu biết bản thân, ta có thể giới thiệu ngắn về chùa Thạt Luổng ( Viêng Chăn ) như sau:

- Chùa Thạt Luổng có ngôi tháp Phật giáo lớn nhất ở Lào, với chiều cao là 44 m và mỗi cạnh dài 90 m, được xây dựng năm 1566 dưới triều vua Xệt-tha-thi-lạt.

- Truyền thuyết kể rằng, tháp Thạt Luổng là nơi đang lưu giữ xá lợi tóc của Đức Phật. Ngày nay, Thạt Luổng được coi là biểu tượng của Vương quốc Lào.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close