Bài 15. Đặc điểm dân cư, xã hội Bắc Mỹ SBT Lịch sử và Địa lí 7 - Cánh diều

Châu lục nào có số lượng người nhập cư lớn nhất đến Bắc Mỹ trong giai đoạn 1530 – 1914?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1. Châu lục nào có số lượng người nhập cư lớn nhất đến Bắc Mỹ trong giai đoạn 1530 – 1914?

A. Châu Âu.

B. Châu Phi.

C. Châu Á.

D. Châu Đại Dương.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là: A

Câu 2

Câu 2. Các dòng nhập cư đã mang lại thuận lợi nào sau đây cho Bắc Mỹ?

A. Nguồn lao động dự trữ lớn.

B. Tạo ra nhiều việc làm cho xã hội.

C. Giảm chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng.

D. Giảm thiểu tình trạng thiếu lao động.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là: D

Câu 3

Câu 3. Nguyên nhân cơ bản của sự bất đồng trong văn hoá và sự phân biệt chủng tộc ở Bắc Mỹ là do

A. phát triển kinh tế không đồng đều.

B. các dòng nhập cư.

C. thiểu việc làm.

D. không đồng nhất về lối sống.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là: B

Câu 4

Câu 4. Các thành phố mới ở phía nam Hoa Kỳ đang mở rộng nhanh là do sự phát triển của

A. nông nghiệp.

B. công nghiệp khai thác

C. công nghiệp kĩ thuật cao.

D. du lịch.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là: C

Câu 5

Câu 5. Một số thành phố ở Bắc Mỹ xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm môi trường là do

A. mật độ dân số quá đông.

B. không được mở rộng diện tích.

C. người nhập cư đến ngày càng nhiều.

D. quá trình đô thị hoá nhanh.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là: D

Câu 6

Câu 6. Quan sát hình sau

a) Hoàn thành bảng theo mẫu sau:

Số dân

Tên đô thị

Từ 10 triệu người trở lên

 

Từ 5 đến dưới 10 triệu người

 

b) Hãy nhận xét về sự phân bố các đô thị ở Bắc Mỹ

c) Hãy cho biết nguyên nhân và hậu quả của sự phân bổ các đô thị ở Bắc Mỹ.

Lời giải chi tiết:

Yêu cầu a)

Số dân

Tên đô thị

Từ 10 triệu người trở lên

Niu Y-ooc; Lốt An-giơ-lét

Từ 5 đến dưới 10 triệu người

Phi-la-đen-phi-a; Oa-sinh-tơn; Át-lan-ta; Mi-a-mi; Tô-rôn-tô; Si-ca-gô; Đa-lát; Hiu-xtơn.

Yêu cầu b)

- Phần lớn xá đô thị của Bắc Mỹ phân bố ở vùng Hồ Lớn, ven Đại Tây Dương (phía đông Bắc Mỹ), duyên hải Thái Bình Dương và phía nam Hoa Kỳ.

- Sâu trong nội địa và phần phía Tây của Bắc Mỹ, mạng lưới đô thị thưa thớt, các đô thị có quy mô nhỏ.

Yêu cầu c)

Nguyên nhân:

+ Vùng Hồ Lớn có lịch sử khai thác lâu đời và điều kiện tự nhiên thuận lợi.

+ Ngược lại, vào sâu trong nội địa và phần phía tây của Bắc Mỹ có địa hình chủ yếu là núi, cao nguyên, sơn nguyên, đặc biệt là hệ thống Coóc-đi-e gây khó khăn cho phát triển kinh tế.

- Hậu quả: Việc tập trung nhiều đô thị gây sức ép đến vấn đề việc làm, phúc lợi xã hội, giao thông vận tải, ô nhiễm môi trường,...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close