Bài 21. Vùng đất phía nam từ đầu thế kỷ X đến đầu thế kỷ XVI SBT Lịch sử và Địa lí 7 - Cánh diều

Ở Chăm-pa khi Vương triều In-đờ-ra-pu-ra bị suy yếu và khủng hoảng (cuối thế kỉ X), vương triều nào sau đây đã thay thể?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1. Ở Chăm-pa khi Vương triều In-đờ-ra-pu-ra bị suy yếu và khủng hoảng (cuối thế kỉ X), vương triều nào sau đây đã thay thể?

A. Chân Lạp.

B. Phù Nam.

C. Văn Lang.

D. Vi-giay-a.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu kỹ lại Bài 21 – SGK Lịch Sử 7

Lời giải chi tiết:

Ở Chăm-pa, sau khi Vương triều In-đờ-ra-pu-ra bị suy yếu và khủng hoảng (cuối thế kỉ X), vương triều Vi-giay-a đã được thành lập, thay thế vương triều In-đờ-ra-pu-ra

Chọn D

Câu 2

Câu 2. Từ thế kỉ X đến thế kỉ XVI, vùng Thuỷ Chân Lạp ở trong tình trạng nào sau đây?

A. Cư dân đông đúc, là vùng đất trọng tâm của Chân Lạp.

B. Cư dân ít, gần như không có sự quản lý của triều đình Chân Lạp.

C. Là vùng đất không có cư dân, hầu hết lãnh thổ là rừng rậm.

D. Là vùng đất bị bao phủ toàn bộ bởi nước biển.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu kỹ lại Bài 21 – SGK Lịch Sử 7

Lời giải chi tiết:

Thế kỉ VIII, Chân Lạp rơi vào tình trạng khủng hoảng và phân tán lãnh thổ phân chia thành Lục Chân Lạp và Thủy Chân Lạp (Nam Bộ ngày nay). Trong nhiều thế kỉ sau đó, khu vực Thủy Chân Lạp (Nam Bộ Việt Nam hiện nay) gần như không có sự quản lí hành chính của triều đinh Chân Lạp.

Chọn B

Câu 3

Câu 3. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tình hình chính trị Chăm-pa từ nửa sau thế kỉ XIII đến giữa thế kỉ XIV?

A. Bước vào giai đoạn ổn định.

B. Khủng hoảng sâu sắc, toàn diện.

C. Trải qua nhiều thăng trầm.

D. Bị Chân Lạp xâm lược, cai trị.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu kỹ lại Bài 21 – SGK Lịch Sử 7

Lời giải chi tiết:

Từ nửa sau thế kỉ XIII, tình hình chính trị của Chăm-pa ổn định, quyền lực của chính quyền trung ương được củng cố.

Chọn A

Câu 4

Câu 4. Nội dung nào dưới đây phản ánh không đúng về tình hình kinh tế của Chăm-pa?

A. Nông nghiệp là ngành kinh tế chủ đạo.

B. Người dân chỉ sản xuất nông nghiệp.

C. Có nhiều nghề thủ công truyền thống.

D. Hoạt động thương nghiệp rất phát triển.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu kỹ lại Bài 21 – SGK Lịch Sử 7

Lời giải chi tiết:

Nông nghiệp là ngành kinh tế chủ yếu của người dân Chăm-pa, ngoài ra còn có các nghề thủ công truyền thống như: đóng thuyền, chế tác đồ trang sức bằng vàng, bac,… Thương nghiệp cũng rất phát triển, có sự giao lưu, trao đổi với nước ngoài.

Chọn B

Câu 5

Câu 5. Kiến trúc nổi bật của người Chăm và người Khơ-me là

A. Chịu ảnh hưởng của Hồi giáo.

B. Nhà sàn làm bằng sắt.

C. Đền tháp xây bằng gạch.

D. Đền tháp xây bằng đất sét.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu kỹ lại Bài 21 – SGK Lịch Sử 7

Lời giải chi tiết:

 Về kiến trúc: xây dựng nhiều đền tháp bằng gạch với những họa tiết sinh động, tỉ mỉ, phản ánh ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ.

Chọn C

Câu 6

Câu 6. Trong quá trình phát triển từ thế kỉ X đến thế kỉ XVI, người Chăm và người Khơ-me chịu nhiều ảnh hưởng của các tôn giáo nào sau đây?

A. Phật giáo và Hin-đu giáo.

B. Thiên Chúa giáo và Hồi giáo.

C. Hồi giáo và Giai-na giáo.

D. Phật giáo và Thiên Chúa giáo.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu kỹ lại Bài 21 – SGK Lịch Sử 7

Lời giải chi tiết:

Ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ đến đời sống của người Chăm và người Khơ-me rất rõ nét, đặc biệt là: sự phổ biến của Phật giáo, Hin-đu giáo; các tác phẩm điêu khắc phổ biến là tượng thần, phật.

Chọn A

Câu 7

Câu 7. Nêu những nét chính về văn hoá Chăm-pa (thế kỉ X thế kỉ XVI)

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu kỹ lại Bài 21 – SGK Lịch Sử 7

Lời giải chi tiết:

- Những nét chính về văn hoá Chăm-pa:

+ Về chữ viết: người dân dùng chữ Phạn và chữ Chăm.

+ Về tôn giáo: Hin-đu giáo có vị trí chủ đạo, Phật giáo phai nhạt dần; từ thế kỉ XIII, Hồi giáo du nhập vào Chăm-pa.

+ Kiến trúc đền tháp phát triển mạnh, chịu ảnh hưởng sâu sắc từ văn hoá Ấn Độ.

+ Nghệ thuật ca múa rất đa dạng, phong phú,...

Câu 8

Câu 8.

 

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu kỹ lại Bài 21 – SGK Lịch Sử 7

Lời giải chi tiết:

- Thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam) được xây dựng vào khoảng thế kỉ X, là một quần thể gồm nhiều di tích.

- Đây là công trình kiến trúc tiêu biểu, đồng thời là một trong những biểu tượng văn hoá tiêu biểu của người Chăm, phản ánh ảnh hưởng của Hin-đu giáo trong đời sống tinh thần của cư dân Chăm-pa.

- Năm 1999, UNESCO đã ghi danh Thánh địa Mỹ Sơn là Di sản Văn hoá Thế giới.

Câu 9

Câu 9.

 

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu kỹ lại Bài 21 – SGK Lịch Sử 7

Lời giải chi tiết:

Từ kiến thức đã được học trong bài, ta ghép các ô ở cột A phù hợp với các ô ở cột B lần lượt như sau:

1 – A

2 – B, E

3 – C, D

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close