Bài 16. Công cuộc xây dựng đất nước thời Trần (1226 – 1400) SBT Lịch sử và Địa lí 7 - Cánh diều

Nhà Trần được thành lập trong hoàn cảnh Lịch sử nào sau đây?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1. Nhà Trần được thành lập trong hoàn cảnh Lịch sử nào sau đây?

A. Nước Đại Việt đang ổn định và phát triển mạnh mẽ.

B. Nhà Lý đã suy yếu, tình hình đất nước trở nên rối ren.

C. Quân Mông - Nguyên đang xâm phạm bờ cõi Đại Việt.

D. Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược chưa kết thúc.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu kỹ lại Bài 16 – SGK Lịch Sử 7

Lời giải chi tiết:

Nhà Trần được thành lập trong hoàn cảnh Lịch sử nhà Lý đã suy yếu,tình hình đất nước trở nên rối ren.

Chọn B

Câu 2

Câu 2. Nhà Trần được thành lập gắn liền với vai trò của

A. Trần Quang Khải.

B. Trần Quốc Tuấn.

C. Trần Nhân Tông.

D. Trần Thủ Độ.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu kỹ lại Bài 16 – SGK Lịch Sử 7

Lời giải chi tiết:

Nhà Trần được thành lập gắn liền với vai trò của Trần Thủ Độ

Chọn D

Câu 3

Câu 3.  Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng tình hình chính trị của Đại Việt dưới thời Trần?

A. Xây dựng đất nước theo chế độ dân chủ.

B. Thực hiện chế độ quân chủ chuyên chế.

C. Có hệ thống quan lại được tổ chức quy củ.

D. Thực hiện chế độ Thái thượng hoàng.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu kỹ lại Bài 16 – SGK Lịch Sử 7

Lời giải chi tiết:

Bộ máy nhà nước thời Trần được xây dựng theo chế độ quân chủ trung ương tập quyền, do vua đứng đầu. Hệ thống quan lại cấp địa phương được tổ chức quy củ, có quy định thưởng, phạt nghiêm minh và đặc biệt là thực hiện chế độ Thái Thượng Hoàng.

Chọn A

Câu 4

Câu 4. Một trong các chính sách thúc đẩy kinh tế nông nghiệp của nhà Trần là

A. Nhà nước thực hiện chính sách hạn điền.

B. Quy định biểu thuế ruộng, thuế đinh.

C. Đẩy mạnh việc làm thuỷ lợi.

D. Không ngăn cấm giết mổ trâu, bò.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu kỹ lại Bài 16 – SGK Lịch Sử 7

Lời giải chi tiết:

Một trong các chính sách thúc đẩy kinh tế nông nghiệp của nhà Trần là đẩy mạnh việc làm thuỷ lợi.

Chọn C

Câu 5

Câu 5. Nội dung nào sau đây không phải là thành tựu văn học thời Trần?

A. Văn học chữ Nôm thay thể văn học dân gian.

B. Thể hiện tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

C. Văn học chữ Hán và chữ Nôm đều phát triển.

D. Tầng lớp quý tộc có nhiều người giỏi về văn thơ.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu kỹ lại Bài 16 – SGK Lịch Sử 7

Lời giải chi tiết:

Bên cạnh văn học dân gian thời Trần, văn học chữ Hán và văn học chữ Nôm đều rất phát triển với nội dung thể hiện tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc.Tầng lớp quý tộc có nhiều người giỏi về thơ văn như: Trần Quang Khải, Trương Hán Siêu, Nguyễn Thuyên,…

Chọn A

Câu 6

Câu 6. Công trình nào sau đây là thành tựu kiến trúc dưới thời Trần?

A. Tháp Phổ Minh.

B. Chùa Một Cột.

C. Thành Cổ Loa.

D. Kinh thành Huế.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu kỹ lại Bài 16 – SGK Lịch Sử 7

Lời giải chi tiết:

Kiến thúc thời Trần tiếp tục phát triển cả về kiến trúc triều đình và kiến trúc tôn giáo. Nổi bật là tháp Phổ Minh ( Nam Định ), tháp Bình Sơn ( Vĩnh Phúc ), khu Hoàng Thành Thăng Long ( Hà Nội ),…

Chọn A

Câu 7

 Câu 7. Căn cứ vào đâu để khẳng định: Dưới thời Trần, kinh tế thương nghiệp của nước Đại Việt có bước phát triển mới?

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu kỹ lại Bài 16 – SGK Lịch Sử 7

Lời giải chi tiết:

- Kinh tế thương nghiệp thời Trần có bước phát triển mới:

+ Thăng Long có 61 phường, trở thành trung tâm kinh tế của cả nước. Ở các vùng quê, chợ lớn được hình thành và hoạt động theo phiên, người dân trao đổi nhiều loại hàng hoá,...

+ Hoạt động ngoại thương diễn ra nhộn nhịp ở nhiều nơi, như cảng Vân Đồn (Quảng Ninh), cửa biển Hội Thống (Nghệ An - Hà Tĩnh),...

+ Thuyền buồm các nước như Trung Quốc, Xiêm (Thái Lan),... đến buôn bán tấp nập.

Câu 8

Câu 8.

 

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu kỹ lại Bài 16 – SGK Lịch Sử 7

Lời giải chi tiết:

- Sơ đồ cho thấy cơ cấu xã hội thời Trần có sự phân hoá.

+ Thái thượng hoàng và vua là người đứng đầu đất nước. Tiếp đó là các vương hầu, quý tộc Trần và quan lại, địa chủ. Lực lượng này thuộc giai cấp thống trị, sở hữu nhiều ruộng đất….

+ Nông dân là lực lượng sản xuất chủ đạo và đông đảo nhất xã hội. Tiếp đó là thợ thủ công, thương nhân.

+ Nô tì là tầng lớp thấp nhất, phục vụ trong các gia đình quý tộc, quan lại, địa chủ.

Câu 9

Câu 9.

 

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu kỹ lại Bài 16 – SGK Lịch Sử 7

Lời giải chi tiết:

Sơ đồ 16.2 thể hiện những hoạt động và thành tựu về lĩnh vực giáo dục - khoa cử dưới thời Trần.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close