Bài 21. Đặc điểm dân cư, xã hội và phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Ô-XTRÂY-LI-A SBT Lịch sử và Địa lí 7 - Cánh diều

Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm dân cư của Ô-xtrây-li-a?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1. Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm dân cư của Ô-xtrây-li-a?

A. Phần lớn dân cư là người châu Âu.

B. Tỉ lệ dân thành thị rất thấp.

C. Có sổ dân không đồng, mật độ thấp.

D. Dân cư phân bố chủ yếu ở phía đông.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là: B

Câu 2

Câu 2. Chủ nhân đầu tiên của Ô-xtrây-li-a là

A. người Anh-điếng.

B. người châu Âu.

C. người bản địa.

D. người châu Á.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là: C

Câu 3

Câu 3. Dân cư Ô-xtrây-li-a phân bố thưa thớt ở vùng

A. ven biển phía đông.

B. ven biển phía đông nam.

C. ven biển phía tây nam.

D. trung tâm lục địa.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là: D

Câu 4

Câu 4. Người nước nào sau đây phát hiện ra Ô-xtrây-li-a?

A. Hà Lan.

B. Anh.

C. Pháp.

D. Bồ Đào Nha.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là: A

Câu 5

Câu 5. Ô-xtrây-li-a có di sản văn hoá độc đáo xuất phát từ

A. người châu Âu.

B. người bản địa.

C. người châu Mỹ.

D. người châu Á.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là: B

Câu 6

Câu 6. Cho biết những biện pháp mà người dân Ô-xtrây-li-a đã sử dụng để khai thác, bảo vệ tài nguyên đất và tài nguyên nước

Lời giải chi tiết:

- Phát triển các giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện sinh thái của từng vùng.

- Xây dựng các đập và hồ chứa nước mưa, các nhà máy xử lí nước đã qua sử dụng và khử muối từ nước biển.

- Áp dụng các biện pháp sử dụng tiết kiệm tài nguyên nước trong sản xuất và sinh hoạt.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close