Bài 17. Đặc điểm tự nhiên trung và Nam Mỹ SBT Lịch sử và Địa lí 7 - Cánh diều

Phía đông của co đất Trung Mỹ có. Sự khác biệt chủ yếu giữa đồng bằng A-ma-cuốn với nhiều đồng bằng khác trên thế giới là

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1. Phía đông của co đất Trung Mỹ có

A. rừng rậm nhiệt đới phát triển

B. lượng mưa rất ít.

C. xa-van phát triển.

D. nhiệt độ rất thấp.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là: A

Câu 2

Câu 2. Sự khác biệt chủ yếu giữa đồng bằng A-ma-cuốn với nhiều đồng bằng khác trên thế giới là

A. vùng sản xuất nông nghiệp trù phú.

B. có rừng che phủ phần lớn diện tích.

C. vùng sản xuất đa cạnh, có hiệu quả cao.

D. vùng sản xuất nông nghiệp thâm canh.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là: B

Câu 3

Câu 3. Thiên nhiên Trung và Nam Mỹ khá phong phú và đa dạng là do

A. được bao bọc bởi biển và đại dương.

B. lãnh thổ trải dài trên nhiều vĩ độ.

C. địa hình có nhiều sơn nguyên.

D. có đường xích đạo chạy qua.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là: B

Câu 4

Câu 4. Sông lớn nhất ở Trung và Nam Mỹ là

A. Pa-ra-ma.

B. Giu-ra.

C. Xan Phrain-Xi-xcô.

D. A-ma-dôn.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là: Ds

Câu 5

Câu 5. Nối ý ở cột A với ý ở cột B sao cho đúng với sự phân hoá tự nhiên theo chiều đông - tây ở lục địa Nam Mỹ.

Lời giải chi tiết:

Ghép nối:

1 - C

2 - A

3 - B

Câu 6

Câu 6. Quan sát hình sau

a) Hãy cho biết khu vực Trung và Nam Mỹ năm trong các đới khí hậu nào?

b) Tại sao ở phía đông của lục địa, Nam Mỹ lại có mưa nhiều hơn ở phía tây?

Lời giải chi tiết:

Yêu cầu a) Khu vực Trung và Nam Mỹ nằm trong các đới khí hậu: xích đạo, cận xích đạo, nhiệt đới, cận nhiệt đới và ôn đới.

Yêu cầu b) Phía đông của lục địa Nam Mỹ có mưa nhiều hơn ở phía tây vì:

- Đón gió từ biển thổi vào, địa hình thấp, vùng ven biển chịu ảnh hưởng của dòng biển nóng nên mua nhiều hơn.

- Phía tây có địa hình cao, vùng ven biển có dòng biển lạnh đã làm giảm ảnhhưởng của biển vào sâu trong đất liền nên lượng mưa ít hơn.

Câu 7

Câu 7. Quan sát hình sau

a) Hãy đặt tên các địa danh sau đây vào vị trí được đánh số trong hình.

A. Dãy U-ran.

B. Dãy An-pơ.

C. Dãy Cac-pat.

D. Dãy Xcan-đi-na-vi.

E. Đồng bằng Đông Âu

G. Đồng bằng Bắc Âu.

H. Địa Trung Hải.

I. Biển Đen

K. Biển Ban-tích.

 

b) Dựa vào kiến thức đã học, hãy trình bày đặc điểm các khu vực địa hình chính của châu Âu.

Lời giải chi tiết:

Yêu cầu a) Điền tên các địa danh theo thứ tự dưới đây

(1) - Đồng bằng Bắc Âu.

(2) - Biển Đen

(3) - Dãy Cac-pat.

(4) - Đồng bằng Đông Âu

(5) - Biển Ban-tích.

(6) - Địa Trung Hải.

(7) - Dãy U-ran.

(8) - Dãy Xcan-đi-na-vi.

(9) - Dãy An-pơ.

 

Yêu cầu b) Đặc điểm các khu vực địa hình chính của châu Âu:

Khu vực địa hình

Đặc điểm

Đồng bằng

- Chiếm 2/3 diện tích châu lục

- Phân bố chủ yếu ở phía đông.

Miền núi

- Địa hình núi già: phân bố ở phía Bắc và trung tâm châu lục; chủ yếu là núi trung bình và núi thấp với những đỉnh tròn, sườn thoải.

- Địa hình núi trẻ: phân bố ở phía nam châu lục, phần lớn các dãy núi có độ cao trung bình.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close