Bài 4. Khái quát về liên minh Châu Âu SBT Lịch sử và Địa lí 7 - Cánh diều

EU chiếm khoảng bao nhiêu % GDP của thế giới?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1. EU chiếm khoảng bao nhiêu % GDP của thế giới?

A. 30,7 %.

B. 17,8 %

C. 18,7 %.

D. 19,8 %.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là: B

Câu 2

Câu 2. GDP của EU bằng khoảng bao nhiêu % GDP của Hoa Kỳ?

A. 60,1 %.

B. 57,3 %

C. 25,6%.

D. 72,9%

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là: D

Câu 3

Câu 3. GDP của EU cao gấp khoảng bao nhiêu lần của Nhật Bản?

A. 5,0 lần.

B. 4,2 lần.

C. 3,1 lần.

D. 6,3 lần.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là: C

Câu 4

Câu 4. GDP của EU cao gấp khoảng bao nhiêu lần của Trung Quốc?

A. 1,1 lần.

B. 3,2 lần.

C. 2,0 lần

D. 4,2 lần.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là: A

Câu 5

Câu 5. Quan sát hình sau

Hãy viết cảm nghĩ của em về sự hợp tác của các nước thông qua quá trình sản xuất máy bay E-bớt.

Lời giải chi tiết:

- Cảm nghĩ: Việc sản xuất máy bay E-bớt là sự hợp tác của nhiều quốc gia ở châu Âu. Đây là sản phẩm có chất lượng và sức cạnh tranh cao trên thị trường thế giới.

Câu 6

Câu 6. Cho bảng số liệu sau

Bảng 4.2. Trị giá xuất khẩu, nhập khẩu của bốn trung tâm kinh tế lớn và thế giới năm 2019

(Đơn vị: tỉ USD)

Trung tâm kinh tế lớn

EU

Hoa Kì

Trung Quốc

Nhật Bản

Thế giới

Trị giá xuất khẩu

5813.2

1645.6

2499.0

705.5

18371.8

Trị giá nhập khẩu

5526.7

2568.4

2077.1

720.7

18798.2

a) Tính tỉ trọng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu của EU và ba trung tâm kinh tế khác so với trị giá xuất khẩu, nhập khẩu của thế giới năm 2019.

b) Rút ra nhận xét.

Lời giải chi tiết:

Yêu cầu a)

Tỉ trọng giá trị xuất khẩu, nhập khẩu của các trung tâm kinh tế lớn so với thế giới

(Đơn vị: %)

Trung tâm kinh tế lớn

EU

Hoa Kì

Trung Quốc

Nhật Bản

Thế giới

Trị giá xuất khẩu

31.6

8.9

13.6

3.8

100.0

Trị giá nhập khẩu

29.4

13.7

11.0

3.8

100.0

Yêu cầu b) Nhận xét:

- Năm 2019, EU có tỉ trọng trị giá xuất khẩu và nhập khẩu cao (chiếm 31.6% tổng giá trị xuất khẩu của thế giới và 29.4% tổng giá trị nhập khẩu của thế giới).

- Tỉ trọng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu của EU cao hơn nhiều so với Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản.

Câu 7

Câu 7. Hãy kể tên một số sản phẩm công nghiệp của EU nổi tiếng trên thế giới.

Lời giải chi tiết:

- Một số sản phẩm của EU nổi tiếng trên thế giới như: máy bay (E-bớt); ô tô (Mercedes-Benz, BMW, Audi,...); thiết bị điện tử (Schneider, Siemens, Electrolux,...); dược phẩm (các loại vắc-xin, thực phẩm chức năng,...);…

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close