Giải bài 3 trang 37 Tập bản đồ Địa lí 7

Dựa vào lược đồ trên và kiến thức đã học, em hãy sắp xếp các ý ở cột a với cột B cho thích hợp:

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào lược đồ trên và kiến thức đã học, em hãy sắp xếp các ý ở cột a với cột B cho thích hợp:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức sự phân hóa tự nhiên - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close