Giải bài 3 trang 27 Tập bản đồ Địa lí 7

Em hãy nêu những đặc điểm chính về kinh tế của: Khu vực Bắc Phi Khu vực Trung Phi

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy nêu những đặc điểm chính về kinh tế của:

- Khu vực Bắc Phi  ...

- Khu vực Trung Phi ...

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức kinh tế - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

* Khu vực Bắc Phi

- Kinh tế chủ yếu dựa vào khai thác – xuất khẩu dầu mỏ, khí đốt, phốt phát và phát triển du lịch.

- Các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu: lúa mì, ô liu, cây ăn quả cận nhiệt đới, lạc, bông, ngô,....

* Khu vực Trung Phi

- Kinh tế dựa vào trồng trọt và chăn nuôi theo lối cổ truyền, khai thác lâm sản và khoáng sản, trồng cây công nghiệp xuất khẩu.

- Nông nghiệp chịu nhiều rủi ro do đất đai thoái hóa, hạn hạn kéo dài và nạn châu chấu.

- Do phụ thuộc vào giá cả nông sản và khoáng sản thế giới, nền kinh tế thường xuyên rơi vào khủng hoảng.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close