Giải bài 3 trang 22 Tập bản đồ Địa lí 7

Dựa vào nội dung SGK và hiểu biết của bản thân, hãy nêu một số loài động vật, thực vật chính tiêu biểu của các kiểu môi trường sau:

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào nội dung SGK và hiểu biết của bản thân, hãy nêu một số loài động vật, thực vật chính tiêu biểu của các kiểu môi trường sau:

Môi trường Động vật tiêu biểu Thực vật tiêu biểu
XAVAN    
HOANG MẠC    

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức về đặc điểm của các môi trường tự nhiên châu Phi kết hợp hiểu biết của bản thân.

- Xavan là nơi tập trung nhiều động vật ăn cỏ và động vật ăn thịt.

- Hoang mạc có thực vật và động vật nghèo nàn.

Lời giải chi tiết

Môi trường Động vật tiêu biểu Thực vật tiêu biểu
XAVAN Ngựa vằn, sơn dương, huơu cao cổ, trâu, sư tử, báo gấm,... Bao báp, các loại cây cỏ bụi,...
HOANG MẠC Các loài bò sát: rắn, thằn lằn, các loại côn trùng: nhện, bọ cạp... Xương rồng, cây bụi gai,...

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài