Giải bài 3 trang 19 Tập bản đồ Địa lí 7

Em hãy nêu các nguồn tài nguyên khoáng sản; thú có lông quý và hải sản ở đới lạnh.

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy nêu các nguồn tài nguyên khoáng sản; thú có lông quý và hải sản ở đới lạnh.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức sự thích nghi của động, thực vật - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

- Tài nguyên khoáng sản: Dầu mỏ, than, sắt, kim loại màu,...

- Thú có lông quý: gấu trắng, tuần lộc,...

- Hải sản: Cá voi xanh, hải cẩu,...

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close