Giải bài 2 trang 8 Tập bản đồ Địa lí 7

Nhịp điệu mùa đã ảnh hưởng như thế nào tới thiên nhiên của môi trường nhiệt đới gió mùa?

Quảng cáo

Đề bài

Nhịp điệu mùa đã ảnh hưởng như thế nào tới thiên nhiên của môi trường nhiệt đới gió mùa?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng kiến thức đã học về môi trường nhiệt đới gió mùa.

Lời giải chi tiết

Nhịp điệu mùa đã ảnh hưởng đến cảnh sắc thiên nhiên của môi trường nhiệt đới gió mùa:

- Những nơi mưa nhiều: rừng có nhiều tầng, có một số loài cây rụng lá vào mùa khô.

- Những nơi mưa ít: đồng cỏ cao nhiệt đới.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close