Giải bài 2 trang 51 Tập bản đồ Địa lí 7

Quan sát biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở Pa-lec-mô trong SGK, nêu nhận xét về nhiệt độ, lượng mưa và cho biết đây thuộc kiểu khí hậu nào?

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở Pa-lec-mô trong SGK, nêu nhận xét về nhiệt độ, lượng mưa và cho biết đây thuộc kiểu khí hậu nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng nhận xét biểu đồ.

Lời giải chi tiết

- Nhiệt độ:

+ Mùa đông ấm, nhiệt độ trung bình tháng 1 khoảng 10oC.

+ Mùa hè nóng, nhiệt độ tháng trung bình tháng 7 khoảng 25oC.

+ Biên độ nhiệt: 15oC.

- Lượng mưa:

+ Mưa tương đối nhiều, lượng mưa trung bình năm đạt 711 mm.

+ Mưa nhiều vào thu đông, từ tháng 10 đến tháng 4; mùa hạ ít mưa.

⟹ Kiểu khí hậu cận nhiệt địa trung hải.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close