Giải bài 2 trang 41 Tập bản đồ Địa lí 7

Hãy cho biết vì sao một châu lục rất lạnh, khắc nghiệt mà các nhà khoa học nhiều nước trên thế giới lại đến đây để thám hiểm và nghiên cứu.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy cho biết vì sao một châu lục rất lạnh, khắc nghiệt mà các nhà khoa học nhiều nước trên thế giới lại đến đây để thám hiểm và nghiên cứu.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức khí hậu - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Một châu lục rất lạnh, khắc nghiệt mà các nhà khoa học nhiều nước trên thế giới đến đây để thám hiểm và nghiên cứu là châu Nam Cực do:

- Nam Cực là châu lục được phát hiện muộn nhất và còn nhiều điều bí ẩn.

- Châu Nam Cực là một bộ phận của Trái Đất, sự di chuyển của khí quyển và sự thay đổi thời tiết ở Nam Cực ảnh hưởng tới khí quyển toàn Trái Đất.

Quảng cáo
close