Giải bài 2 trang 4 Tập bản đồ Địa lí 7

Giải bài 2 trang 4 tập bản đồ Địa lí 7, Dựa vào bảng số liệu sau, tính mật độ dân số của một số nước, thế giới và điền tiếp vào chỗ chấm (…) trong bảng dưới đây:

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào bảng số liệu sau, tính mật độ dân số của một số nước, thế giới và điền tiếp vào chỗ chấm (…) trong bảng dưới đây:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng tính toán.

Lời giải chi tiết

- Công thức: Mật độ dân số = Dân số / diện tích (Người/km2).

- Dựa vào công thức trên, ta tính được bảng số liệu dưới đây:

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài