Giải bài 2 trang 24 Tập bản đồ Địa lí 7

Dựa vào lược đồ “Mật độ dân số và các đô thị lớn ở châu Phi”, em hãy trình bày sự phân bố dân cư của châu Phi theo dàn ý sau:

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào lược đồ “Mật độ dân số và các đô thị lớn ở châu Phi”, em hãy trình bày sự phân bố dân cư của châu Phi theo dàn ý sau:

- Nơi dân sống đúc nhất.

- Nơi dân thưa thớt.

- Nơi rất ít người sinh sống.

- Nêu tên các đô thị lớn.

- Đô thị trên 8 triệu người.

- Đô thị từ 3 đến 5 triệu người.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng khai thác lược đồ/bản đồ.

Lời giải chi tiết

- Nơi dân sống đúc nhất: dọc 2 bên bờ hạ lưu sông Nin, bờ phía tây bắc vịnh Ghi-nê, Nam Phi, hạ lưu sông Dăm-be-di, trung tâm đảo Mađagaxca,...

- Nơi dân thưa thớt: phía nam hoang mạc Xa-ha-ra và Trung Phi.

- Nơi rất ít người sinh sống: hoang mạc Xa-ha-ra, bồn địa Ca-la-ha-ri,...

- Đô thị trên 8 triệu người: Lagôt, Cairô.

- Đô thị từ 3 đến 5 triệu người: Caxablanca, Angiê, Alêcxanđria, Gidơ, Khactum, Kinsaxa, Giôhanexbua, Kêptao.

Quảng cáo
close