Giải bài 2 trang 24 Tập bản đồ Địa lí 7

Giải bài 2 trang 24 tập bản đồ Địa lí 7, Dựa vào lược đồ “Mật độ dân số và các đô thị lớn ở châu Phi”, em hãy: Trình bày sự phân bố dân cư của châu Phi theo dàn ý sau:

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào lược đồ “Mật độ dân số và các đô thị lớn ở châu Phi”, em hãy:

Trình bày sự phân bố dân cư của châu Phi theo dàn ý sau:

Nơi dân sống đúc nhất

Nơi dân thưa thớt

Nơi rất ít người sinh sống

Nêu tên các đô thị lớn

Đô thị trên 8 triệu người

Đô thị từ 3 đến 5 triệu người

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng khai thác lược đồ/bản đồ.

Lời giải chi tiết

* Sự phân bố dân cư của châu Phi:

- Nơi dân sống đúc nhất: dọc 2 bên bờ hạ lưu sông Nin, bờ phía Tây Bắc vịnh Ghi-nê, Nam Phi, hạ lưu sông Dăm-be-di, trung tâm đảo Mađagaxca,...

- Nơi dân thưa thớt: phía Nam hoang mạc Xa-ha-ra và Trung Phi.

- Nơi rất ít người sinh sống: hoang mạc Xa-ha-ra, bồn địa Ca-la-ha-ri,...

* Nêu tên các đô thị lớn

- Đô thị trên 8 triệu người: Lagôt, Cairô.

- Đô thị từ 3 đến 5 triệu người: Caxablanca, Angiê, Alêcxanđria, Gidơ, Khactum, Kinsaxa, Giôhanexbua, Kêptao.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài