Giải bài 2 trang 21 Tập bản đồ Địa lí 7

Giải bài 2 trang 21 tập bản đồ Địa lí 7, Dựa vào lược đồ “Tự nhiên châu Phi” và kiến thức đã học, em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) nội dung phù hợp:

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào lược đồ “Tự nhiên châu Phi” và kiến thức đã học, em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) nội dung phù hợp:

Địa hình châu Phi ........, độ cao trung bình khoảng ........ m, toàn bộ châu lục là một khối ........ khổng lồ, trên đó là các ........ xen các ........ Phía Đông của châu Phi có nhiều ........, nhiều hồ hẹp và dài như hồ ........ và hồ ........ Châu Phi có rất ít ........ và ........ Sông ........ là sông dài nhất ở châu Phi.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức vị trí và địa hình châu Phi - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Địa hình châu Phi khá đơn giản, độ cao trung bình khoảng 750 m, toàn bộ châu lục là một khối cao nguyên khổng lồ, trên đó là các sơn nguyên xen các bồn địa. Phía Đông của châu Phi có nhiều thung lũng sâu, nhiều hồ hẹp và dài như hồ Tanganica và hồ Niatxa. Châu Phi có rất ít núi cao và đồng bằng thấp. Sông Nin là sông dài nhất ở châu Phi.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close