Giải bài 1 trang 4 Tập bản đồ Địa lí 7

Điền tiếp vào chỗ chấm (…) trong bảng dưới đây để thấy rõ sự khác nhau cơ bản giữa hai loại hình quần cư chính trên thế giới:

Quảng cáo

Đề bài

Điền tiếp vào chỗ chấm (…) trong bảng dưới đây để thấy rõ sự khác nhau cơ bản giữa hai loại hình quần cư chính trên thế giới:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức về quần cư nông thôn và quần cư đô thị.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close