Giải bài 1 trang 37 Tập bản đồ Địa lí 7

Dựa vào hình 42.1 trong SGK, trình bày sự phân bố của các đới và kiểu khí hậu của Trung và Nam Mĩ?

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào hình 42.1 trong SGK, trình bày sự phân bố của các đới và kiểu khí hậu của Trung và Nam Mĩ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng khai thác lược đồ/bản đồ.

Lời giải chi tiết

Đới khí hậu

Kiểu khí hậu

Phân bố

 

Xích đạo

Tây bắc ĐB. Amadôn đến duyên hải TBD.

Cận xích đạo

Nửa phía đông bắc dải đất Trung Mĩ, SN. Guyan, SN. Braxin, ĐB. Amadôn.

Nhiệt đới

Nhiệt đới khô

Nửa phía tây nam dải đất Trung Mĩ, miền trung An-đét.

Nhiệt đới ẩm

Phía bắc ĐB. La-pla-ta, duyên hải phía đông CN. Braxin.

Cận nhiệt đới

Cận nhiệt địa trung hải

Dải duyên hải hẹp phía tây của Nam An-đét.

Cận nhiệt lục địa

Phía nam An-đét, phía tây ĐB. Pampa.

Cận nhiệt hải dương

Phía Đông ĐB. Pampa.

Ôn đới

Ôn đới hải dương

Dải hẹp ven TBD của CN. Pa-ta-gô-ni.

Ôn đới lục địa

Phía đông CN. Pa-ta-gô-ni.

Núi cao

Khu vực núi cao của dãy Anđét.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close