Giải bài 1 trang 24 Tập bản đồ Địa lí 7

Giải bài 1 trang 24 tập bản đồ Địa lí 7, Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy vẽ biểu đồ hình cột thể hiện sự gia tăng dân số châu Phi qua các năm:

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy vẽ biểu đồ hình cột thể hiện sự gia tăng dân số châu Phi qua các năm:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng vẽ biểu đồ.

Lời giải chi tiết

Biểu đồ gia tăng dân số của châu Phi qua các năm, giai đoạn 1900 - 2001

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close