Giải bài 1 trang 23 Tập bản đồ Địa lí 7

Dựa vào lược đồ hình 27.2 và nội dung SGK, em hãy điền tiếp vào bảng sau nội dung phù hợp:

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào lược đồ hình 27.2 và nội dung SGK, em hãy điền tiếp vào bảng sau nội dung phù hợp:

Tên các môi trường Phân bố
Xích đạo ẩm  
Địa Trung Hải  

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát lược đồ hình 27.2 và nội dung SGK.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Tên các môi trường Phân bố
Xích đạo ẩm Chiếm một dải hẹp dọc hai bên Xích đạo, gồm bồn địa Công-gô và miền duyên hải phía bắc vịnh Ghi-nê.
Địa Trung Hải Gồm 2 dải hẹp ở phía tây của Bắc Phi và cực nam châu Phi.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close