Giải bài 1 trang 22 Tập bản đồ Địa lí 7

Giải bài 1 trang 22 tập bản đồ Địa lí 7, Dựa vào lược đồ “Các môi trường tự nhiên châu Phi” trong SGK, đối chiếu với lược đồ bên, hãy tô màu vào chú giải và lược đồ để thấy rõ vị trí, giới hạn và sự phân bố của các kiểu môi trường tự nhiên ở châu Phi.

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào lược đồ “Các môi trường tự nhiên châu Phi” trong SGK, đối chiếu với lược đồ bên, hãy tô màu vào chú giải và lược đồ để thấy rõ vị trí, giới hạn và sự phân bố của các kiểu môi trường tự nhiên ở châu Phi.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức các môi trường tự nhiên - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close