Giải bài 1 trang 19 Tập bản đồ Địa lí 7

Dựa vào 2 lược đồ trên, em hãy: Tô lại màu đỏ vào đường đẳng nhiệt +10 độ C (để thấy rõ ranh giới đới lạnh).

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào 2 lược đồ trên, em hãy:

- Tô lại màu đỏ vào đường đẳng nhiệt +10oC (để thấy rõ ranh giới đới lạnh).

- Điền tiếp vào chỗ chấm (...) nội dung thích hợp để thấy rõ vị trí giới hạn của môi trường đới lạnh:

Đới lạnh nằm ở khoảng từ ... đến ... Ranh giới môi trường đới lạnh chạy gần trùng với đường ...

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức đặc điểm của môi trường - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

- Ranh giới đới lạnh:

- Đới lạnh nằm ở khoảng từ hai vòng cực đến hai cực. Ranh giới môi trường đới lạnh chạy gần trùng với đường đẳng nhiệt +10oC.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close