Giải bài 1 trang 11 Tập bản đồ Địa lí 7

Em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) ở bảng dưới đây để nêu rõ các nguyên nhân tác động đến di dân ở đới nóng.

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) ở bảng dưới đây để nêu rõ các nguyên nhân tác động đến di dân ở đới nóng:

Các nhân tố Hậu quả
   

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức về sự di dân ở đới nóng.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài