Trắc nghiệm Bài 38. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh sản và điều hòa, điều khiển sinh sản ở sinh vật - Khoa học tự nhiên 7 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Con người đã tạo ra các loại quả không hạt như chanh, nho, dưa hấu, bưởi, cam, táo,... bằng cách?

 • A

  ngăn không cho hoa thụ phấn và kích thích để bầu nhuỵ phát triển thành quả không hạt.

 • B

  ngắt ngọn bầu, bí trước thời điểm cây ra hoa.

 • C

  tăng thụ phấn cho hoa và kích thích để bầu nhuỵ phát triển thành quả.

 • D

  sử dụng hormone kích thích để bầu nhuỵ phát triển thành quả không hạt.

Câu 2 :

Muốn tăng tỉ lệ thụ phấn thành công và đậu quả của các cây thuộc họ bầu bí, người nông dân sử dụng phương pháp nào?

 • A

  còn trực tiếp thụ phấn cho cây.

 • B

  Người ta còn ngắt ngọn bầu, bí trước thời điểm cây ra hoa

 • C

  dùng khói để hun cho cây kích thích ra nhiều hoa.

 • D

  Sử dụng hormone kích thích để bầu nhuỵ phát triển.

Câu 3 :

Cho những biện pháp sau đây:

(1) nuôi cấy phôi

(2) thụ tinh nhân tạo

(3) sử dụng hormone

(4) thay đổi yếu tố môi trường

(5) sử dụng chất kích thích tổng hợp

Những biện pháp thúc đẩy trứng chín nhanh và rụng hàng loạt là

 • A

  (2), (4) và (5)

 • B

  (1), (3) và (4)

 • C

  (2), (3) và (4) 

 • D

  (1), (3) và (5)

Câu 4 :

Người ta áp dụng biện pháp thụ tinh nhân tạo đối với cá mè, cá trắm có trong ao nuôi. Phát biểu nào sau đây là sai?

 • A

  Việc làm này nhằm mục đích lai tạo 2 giống cá mè và cá trắm cỏ với nhau

 • B

  Việc làm này nhằm mục đích tăng tỉ lệ sống sót của cá con sau khi nở

 • C

  Việc làm này nhằm mục đích tăng hiệu suất quá trình thụ tinh

 • D

  Do cá mè, cá trắm không đẻ trong ao nuôi

Câu 5 :

Muốn tăng sản lượng thịt ở gia cầm, người ta áp dụng biện pháp nào sau đây?

 • A

  Tăng nhiều con đực trong đàn

 • B

  Tăng nhiều con cái trong đàn

 • C

  Bố trí số con đực và con cái như nhau trong đàn

 • D

  Chọn các con non có các kích thước bé để nuôi

Câu 6 :

Để điều khiển làm tăng tốc độ sinh sản ở động vật, biện pháp nào sau đây không được sử dụng?

 • A

  Tiêm hormone

 • B

  Gây đột biến

 • C

  Nuôi cấy phôi

 • D

  Thụ tinh nhân tạo

Câu 7 :

Mục đích của việc điều khiển giới tính của đàn con trong chăn nuôi là:

 • A

  làm cân bằng tỷ lệ đực cái

 • B

  làm giảm số lượng con đực

 • C

  làm giảm số lượng con cái

 • D

  phù hợp với nhu cầu sản xuất

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Con người đã tạo ra các loại quả không hạt như chanh, nho, dưa hấu, bưởi, cam, táo,... bằng cách?

 • A

  ngăn không cho hoa thụ phấn và kích thích để bầu nhuỵ phát triển thành quả không hạt.

 • B

  ngắt ngọn bầu, bí trước thời điểm cây ra hoa.

 • C

  tăng thụ phấn cho hoa và kích thích để bầu nhuỵ phát triển thành quả.

 • D

  sử dụng hormone kích thích để bầu nhuỵ phát triển thành quả không hạt.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Con người đã tạo ra các loại quả không hạt như chanh, nho, dưa hấu, bưởi, cam, táo,... bằng cách ngăn không cho hoa thụ phấn và kích thích để bầu nhuỵ phát triển thành quả không hạt.

Câu 2 :

Muốn tăng tỉ lệ thụ phấn thành công và đậu quả của các cây thuộc họ bầu bí, người nông dân sử dụng phương pháp nào?

 • A

  còn trực tiếp thụ phấn cho cây.

 • B

  Người ta còn ngắt ngọn bầu, bí trước thời điểm cây ra hoa

 • C

  dùng khói để hun cho cây kích thích ra nhiều hoa.

 • D

  Sử dụng hormone kích thích để bầu nhuỵ phát triển.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Con người còn trực tiếp thụ phấn cho cây, đồng thời chủ động bảo vệ và phát triển các loài côn trùng thụ phấn trong tự nhiên nhằm nâng cao hiệu quả thụ phấn, giúp tăng năng suất quả và hạt.

Câu 3 :

Cho những biện pháp sau đây:

(1) nuôi cấy phôi

(2) thụ tinh nhân tạo

(3) sử dụng hormone

(4) thay đổi yếu tố môi trường

(5) sử dụng chất kích thích tổng hợp

Những biện pháp thúc đẩy trứng chín nhanh và rụng hàng loạt là

 • A

  (2), (4) và (5)

 • B

  (1), (3) và (4)

 • C

  (2), (3) và (4) 

 • D

  (1), (3) và (5)

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Những biện pháp thúc đẩy trứng chín nhanh và rụng hàng loạt là (1), (3) và (5)

Câu 4 :

Người ta áp dụng biện pháp thụ tinh nhân tạo đối với cá mè, cá trắm có trong ao nuôi. Phát biểu nào sau đây là sai?

 • A

  Việc làm này nhằm mục đích lai tạo 2 giống cá mè và cá trắm cỏ với nhau

 • B

  Việc làm này nhằm mục đích tăng tỉ lệ sống sót của cá con sau khi nở

 • C

  Việc làm này nhằm mục đích tăng hiệu suất quá trình thụ tinh

 • D

  Do cá mè, cá trắm không đẻ trong ao nuôi

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

    

Câu 5 :

Muốn tăng sản lượng thịt ở gia cầm, người ta áp dụng biện pháp nào sau đây?

 • A

  Tăng nhiều con đực trong đàn

 • B

  Tăng nhiều con cái trong đàn

 • C

  Bố trí số con đực và con cái như nhau trong đàn

 • D

  Chọn các con non có các kích thước bé để nuôi

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Muốn tăng sản lượng thịt ở gia cầm, người ta áp dụng biện pháp tăng nhiều con đực trong đàn.

Câu 6 :

Để điều khiển làm tăng tốc độ sinh sản ở động vật, biện pháp nào sau đây không được sử dụng?

 • A

  Tiêm hormone

 • B

  Gây đột biến

 • C

  Nuôi cấy phôi

 • D

  Thụ tinh nhân tạo

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Để điều khiển làm tăng tốc độ sinh sản ở động vật, biện pháp gây đột biến không được sử dụng.

Câu 7 :

Mục đích của việc điều khiển giới tính của đàn con trong chăn nuôi là:

 • A

  làm cân bằng tỷ lệ đực cái

 • B

  làm giảm số lượng con đực

 • C

  làm giảm số lượng con cái

 • D

  phù hợp với nhu cầu sản xuất

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

 Mục đích của việc điều khiển giới tính của đàn con trong chăn nuôi là phù hợp với nhu cầu sản xuất

close