Trắc nghiệm Bài 15. Ánh sáng, tia sáng - Khoa học tự nhiên 7 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Trong các vật sau đây, vật nào là nguồn sáng:

 • A

  Quyển sách

 • B

  Mặt Trời

 • C

  Mặt Trăng

 • D

  Bóng đèn bị đứt dây tóc

Câu 2 :

Những vật nào sau đây là nguồn sáng

 • A

  Bảng đen

 • B

  Ngọn đèn đang cháy

 • C

  Ngọn nến

 • D

  Mặt Trăng

Câu 3 :

Một học sinh đang đọc sách. Hình nào sau đây mô tả đúng đường đi của tia sáng?

 • A

  Hình A

 • B

  Hình B

 • C

  Hình C

 • D

  Hình A và B

Câu 4 :

Để nhìn thấy một vật

 • A

  Vật ấy phải được chiếu sáng

 • B

  Vật ấy phải là nguồn sáng

 • C

  Phải có các tia sáng đi từ vật đến mắt ta

 • D

  Vật vừa là nguồn sáng vừa là vật được chiếu sáng

Câu 5 :

Chọn phát biểu sai.

 • A

  Vật sáng gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó

 • B

  Vật đen là vật không tự nó phát ra ánh sáng cũng như hắt lại ánh sáng chiếu tới nó

 • C

  Ta có thể nhận biết vật đen vì nó hắt ánh sáng lại mắt ta

 • D

  Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng

Câu 6 :

Vật đen là:

 • A

  Vật tự nó phát ra ánh sáng

 • B

  Vật hắt lại ánh sáng chiếu tới nó

 • C

  Vật không tự nó phát ra ánh sáng

 • D

  Cả A và B

Câu 7 :

Khi đọc sách người ta thường ngồi nơi có ánh sáng thích hợp bởi vì:

 • A

  Ánh sáng quá mạnh gây cảm giác chói làm mỏi mắt

 • B

  Ánh sáng yếu gây căng thẳng cho mắt

 • C

  Ánh sáng thích hợp làm mắt ta không căng thẳng

 • D

  Các nhận định trên đều đúng

Câu 8 :

Chúng ta không nhìn thấy các vật trong tủ khi đóng kín là do:

 • A

  Các vật không phát ra ánh sáng

 • B

  Ánh sáng từ vật không truyền đi

 • C

  Vật không hắt ánh sáng vì tủ che chắn

 • D

  Khi đóng kín, các vật không sáng

Câu 9 :

Đặt một bóng đèn pin đang bật sáng trước một tấm bìa có đục một lổ thủng nhỏ O. Phải đặt mắt ở vị trí nào bên kia tấm bìa để có thể nhìn thấy dây tóc bóng đèn?

 • A
  Ở I      
 • B
  Ở H    
 • C
  Ở K    
 • D
  Ở L
Câu 10 :

Trong hình vẽ dưới đây, hình nào vẽ đúng đường truyền ánh sáng từ không khí (1) vào nước (2)?

 • A
   Hình A       
 • B
  Hình B        
 • C
  Hình C           
 • D
  Hình D
Câu 11 :

Chỉ ra câu phát biểu đúng?

 • A

  Ánh sáng phát ra dưới dạng các chùm sáng.

 • B

  Chùm sáng bao gồm vô số tia sáng.

 • C

  Trong thực tế không bao giờ nhìn thấy một tia sáng đơn lẻ.

 • D

  Tất cả các đáp án trên đúng.

Câu 12 :

Chọn câu trả lời đúng nhất

 • A

  Ánh sáng bao giờ cũng truyền theo đường thẳng.

 • B

  Ánh sáng chỉ truyền theo đường thẳng trong môi trường trong suốt và đồng tính.

 • C

  Các nguồn sáng thông thường trong thực tế bao giờ cũng tạo ra chùm sáng phân kì.

 • D

  Tất cả đáp án đều đúng.

Câu 13 :

Khi mua thước thẳng bằng gỗ, người ta thường đưa thước lên ngang tầm mắt để ngắm. Làm như vậy để kiểm tra xem thước có thẳng hay không. Nguyên tắc của cách làm này đã dựa trên kiến thức vật lí nào?

 • A

  Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

 • B

  Hiện tượng phản xạ ánh sáng

 • C

  Định luật truyền thẳng của ánh sáng

 • D

  Định luật khúc xạ ánh sáng

Câu 14 :

Trong những trường hợp sau, trường hợp nào ánh sáng truyền đi theo đường thẳng?

 • A

  Ánh sáng truyền từ Mặt Trời đến Trái Đất

 • B

  Ánh sáng từ bóng đèn truyền đến mắt ta

 • C

  Ánh sáng truyền từ không khí vào chậu nước

 • D

  A và B

Câu 15 :

Chọn câu trả lời đúng?

 • A

  Chùm tia phân kì là chùm sáng phát ra từ nguồn điểm trong đó các tia giao nhau tại một điểm

 • B

  Chùm tia hội tụ là chùm sáng mà trong đó các tia sáng không giao nhau

 • C

  Đèn pin, Mặt Trời phát ra chùm tia song song

 • D

  Chùm tia song song là chùm gồm các tia loe rộng ra

Câu 16 :

Dùng ống rỗng, cong để quan sát thì không thấy dây tóc bóng neon pin phát sáng, câu giải thích nào sau đây là đúng nhất?

 • A

  Ánh sáng từ dây tóc không truyền đi theo ống cong

 • B

  Ánh sáng phát ra từ mắt ta không đến được bóng đèn

 • C

  Ánh sáng từ dây tóc bóng đèn truyền đi theo đường thẳng mà ống rỗng lại cong

 • D

  Ánh sáng phát ra từ dây tóc bị thành cong phía trong của ống chặn lại

Câu 17 :

Hình vẽ nào sau đây biểu diễn chùm tia hội tụ

 • A

  Hình a

 • B

  Hình b

 • C

  Hình c

 • D

  Hình d

Câu 18 :

Có \(6\) bạn \(A,B,C,D,E,G\) ở trong phòng được ngăn cách bởi một bức tường có các lỗ. Hãy cho biết các bạn nào sẽ thấy được nhau:

 • A

  \(A\) và \(G\)

 • B

  \(B\) và \(E\)

 • C

   \(A\) và \(D\)

 • D

  \(C\) và \(D\)

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Trong các vật sau đây, vật nào là nguồn sáng:

 • A

  Quyển sách

 • B

  Mặt Trời

 • C

  Mặt Trăng

 • D

  Bóng đèn bị đứt dây tóc

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ta có: Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng

A, C, D – không phải là nguồn sáng vì nó không tự phát ra ánh sáng

B – là nguồn sáng

Câu 2 :

Những vật nào sau đây là nguồn sáng

 • A

  Bảng đen

 • B

  Ngọn đèn đang cháy

 • C

  Ngọn nến

 • D

  Mặt Trăng

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ta có: Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng

A – vật đen không tự phát ra ánh sáng => không phải là nguồn sáng

B – là nguồn sáng

C – ngọn nến bình thường khi không được đốt không tự phát ra ánh sáng mà nó chỉ hắt lại ánh sáng => không phải là nguồn sáng

D – Mặt Trăng được Mặt Trời chiếu ánh sáng đến rồi hắt lại ánh sáng vào mắt ta nên ta nhìn thấy Mặt Trăng chứ không phải là Mặt Trăng tự chiếu sáng => không phải là nguồn sáng

Câu 3 :

Một học sinh đang đọc sách. Hình nào sau đây mô tả đúng đường đi của tia sáng?

 • A

  Hình A

 • B

  Hình B

 • C

  Hình C

 • D

  Hình A và B

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ta có, bóng đèn là nguồn sáng tự nó phát ra ánh sáng chiếu đến vở và sách. Vở và sách hắt lại ánh sáng vào mắt người => đọc sách

=>Đường đi của tia sáng là:

Câu 4 :

Để nhìn thấy một vật

 • A

  Vật ấy phải được chiếu sáng

 • B

  Vật ấy phải là nguồn sáng

 • C

  Phải có các tia sáng đi từ vật đến mắt ta

 • D

  Vật vừa là nguồn sáng vừa là vật được chiếu sáng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ta có: Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta

Câu 5 :

Chọn phát biểu sai.

 • A

  Vật sáng gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó

 • B

  Vật đen là vật không tự nó phát ra ánh sáng cũng như hắt lại ánh sáng chiếu tới nó

 • C

  Ta có thể nhận biết vật đen vì nó hắt ánh sáng lại mắt ta

 • D

  Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

A, B, D – đúng

C – sai vì: Ta có thể nhận biết vật đen vì nó được đặt cạnh những vật sáng khác.

Câu 6 :

Vật đen là:

 • A

  Vật tự nó phát ra ánh sáng

 • B

  Vật hắt lại ánh sáng chiếu tới nó

 • C

  Vật không tự nó phát ra ánh sáng

 • D

  Cả A và B

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Vật đen là vật không tự nó phát ra ánh sáng cũng như hắt lại ánh sáng chiếu tới nó

Câu 7 :

Khi đọc sách người ta thường ngồi nơi có ánh sáng thích hợp bởi vì:

 • A

  Ánh sáng quá mạnh gây cảm giác chói làm mỏi mắt

 • B

  Ánh sáng yếu gây căng thẳng cho mắt

 • C

  Ánh sáng thích hợp làm mắt ta không căng thẳng

 • D

  Các nhận định trên đều đúng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Vận dụng kiến thức thực tế về việc đọc sách dưới ánh sáng mạnh, yếu và thích hợp

Lời giải chi tiết :

Khi đọc sách người ta thường ngồi nơi có ánh sáng thích hợp vì cả 3 lí do:

+ Ánh sáng quá mạnh gây cảm giác chói làm mỏi mắt

+ Ánh sáng yếu gây căng thẳng cho mắt

+ Ánh sáng thích hợp làm mắt ta không căng thẳng

Câu 8 :

Chúng ta không nhìn thấy các vật trong tủ khi đóng kín là do:

 • A

  Các vật không phát ra ánh sáng

 • B

  Ánh sáng từ vật không truyền đi

 • C

  Vật không hắt ánh sáng vì tủ che chắn

 • D

  Khi đóng kín, các vật không sáng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Chúng ta không nhìn thấy các vật trong tủ khi đóng kín là do vật không hắt ánh sáng vì bị tủ che chắn

Câu 9 :

Đặt một bóng đèn pin đang bật sáng trước một tấm bìa có đục một lổ thủng nhỏ O. Phải đặt mắt ở vị trí nào bên kia tấm bìa để có thể nhìn thấy dây tóc bóng đèn?

 • A
  Ở I      
 • B
  Ở H    
 • C
  Ở K    
 • D
  Ở L

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Định luật truyền thẳng của ánh sáng: Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.

Lời giải chi tiết :

 Phải đặt mắt ở H. Vì dây tóc bóng đèn, điểm O, H nằm trên 1 đường thẳng.

Câu 10 :

Trong hình vẽ dưới đây, hình nào vẽ đúng đường truyền ánh sáng từ không khí (1) vào nước (2)?

 • A
   Hình A       
 • B
  Hình B        
 • C
  Hình C           
 • D
  Hình D

Đáp án : B

Phương pháp giải :

+ Định luật truyền thẳng của ánh sáng: Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.

+ Trong môi trường trong suốt nhưng không đồng tính ánh sáng không truyền theo đường thẳng.

Lời giải chi tiết :

Không khí và nước là hai môi trường trong suốt khác nhau nên đường truyền ánh sáng bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường.

Câu 11 :

Chỉ ra câu phát biểu đúng?

 • A

  Ánh sáng phát ra dưới dạng các chùm sáng.

 • B

  Chùm sáng bao gồm vô số tia sáng.

 • C

  Trong thực tế không bao giờ nhìn thấy một tia sáng đơn lẻ.

 • D

  Tất cả các đáp án trên đúng.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ánh sáng phát ra dưới dạng các chùm sáng, chùm sáng bao gồm vô số đường sáng.

Và trong thực tế ta thường nhìn thấy các chùm sáng chứ không phải tia sáng đơn lẻ

\(\to\) tất cả các phương án A, B, C - đúng

Câu 12 :

Chọn câu trả lời đúng nhất

 • A

  Ánh sáng bao giờ cũng truyền theo đường thẳng.

 • B

  Ánh sáng chỉ truyền theo đường thẳng trong môi trường trong suốt và đồng tính.

 • C

  Các nguồn sáng thông thường trong thực tế bao giờ cũng tạo ra chùm sáng phân kì.

 • D

  Tất cả đáp án đều đúng.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

+ Vận dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng

+ Chú ý về chùm sáng phát ra từ đèn pin, Mặt Trời

Lời giải chi tiết :

A – sai vì: Ánh sáng chỉ truyền theo đường thẳng trong môi trường trong suốt và đồng tính.

B – đúng

C – sai vì: Chùm sáng phát ra từ đèn pin, Mặt Trời là chùm sáng song song

Câu 13 :

Khi mua thước thẳng bằng gỗ, người ta thường đưa thước lên ngang tầm mắt để ngắm. Làm như vậy để kiểm tra xem thước có thẳng hay không. Nguyên tắc của cách làm này đã dựa trên kiến thức vật lí nào?

 • A

  Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

 • B

  Hiện tượng phản xạ ánh sáng

 • C

  Định luật truyền thẳng của ánh sáng

 • D

  Định luật khúc xạ ánh sáng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Việc nâng thước lên để ngắm mục đích là để kiểm tra xem thước có thẳng hay không. Nguyên tắc của cách làm này dựa trên định luật truyền thẳng của ánh sáng.

Câu 14 :

Trong những trường hợp sau, trường hợp nào ánh sáng truyền đi theo đường thẳng?

 • A

  Ánh sáng truyền từ Mặt Trời đến Trái Đất

 • B

  Ánh sáng từ bóng đèn truyền đến mắt ta

 • C

  Ánh sáng truyền từ không khí vào chậu nước

 • D

  A và B

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Vận dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng:

Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng

Lời giải chi tiết :

Ta có: Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng

=>Khi ánh sáng truyền từ Mặt Trời đến Trái Đất và khi ánh sáng từ bóng đèn truyền đến mắt ta là truyền đi theo đường thẳng.

Câu 15 :

Chọn câu trả lời đúng?

 • A

  Chùm tia phân kì là chùm sáng phát ra từ nguồn điểm trong đó các tia giao nhau tại một điểm

 • B

  Chùm tia hội tụ là chùm sáng mà trong đó các tia sáng không giao nhau

 • C

  Đèn pin, Mặt Trời phát ra chùm tia song song

 • D

  Chùm tia song song là chùm gồm các tia loe rộng ra

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

A – sai vì: Chùm sáng phân kì: gồm các tia sáng loe rộng ra trên đường truyền của chúng

B – sai vì: Chùm sáng hội tụ: gồm các tia sáng giao nhau tại cùng một điểm trên đường truyền

C – đúng

D – sai vì: Chùm sáng song song : gồm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng.

Câu 16 :

Dùng ống rỗng, cong để quan sát thì không thấy dây tóc bóng neon pin phát sáng, câu giải thích nào sau đây là đúng nhất?

 • A

  Ánh sáng từ dây tóc không truyền đi theo ống cong

 • B

  Ánh sáng phát ra từ mắt ta không đến được bóng đèn

 • C

  Ánh sáng từ dây tóc bóng đèn truyền đi theo đường thẳng mà ống rỗng lại cong

 • D

  Ánh sáng phát ra từ dây tóc bị thành cong phía trong của ống chặn lại

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Vận dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng:

Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng

Lời giải chi tiết :

Ta có: Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng

=>Dùng ống rỗng, cong để quan sát thì không thấy dây tóc bóng neon pin phát sáng vì: Ánh sáng từ dây tóc bóng đèn truyền đi theo đường thẳng mà ống rỗng lại cong

Câu 17 :

Hình vẽ nào sau đây biểu diễn chùm tia hội tụ

 • A

  Hình a

 • B

  Hình b

 • C

  Hình c

 • D

  Hình d

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Chùm sáng hội tụ: gồm các tia sáng giao nhau tại cùng một điểm trên đường truyền của chúng

Câu 18 :

Có \(6\) bạn \(A,B,C,D,E,G\) ở trong phòng được ngăn cách bởi một bức tường có các lỗ. Hãy cho biết các bạn nào sẽ thấy được nhau:

 • A

  \(A\) và \(G\)

 • B

  \(B\) và \(E\)

 • C

   \(A\) và \(D\)

 • D

  \(C\) và \(D\)

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Vận dụng định luật truyền thẳng ánh sáng:

Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng

Lời giải chi tiết :

Ta có: Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng

A -\(A,G\) bị chắn nhau bởi tường

B - \(B,E\) bị chắn nhau bởi tường

C - \(A,D\) bị chắn nhau bởi tường

D - \(C,D\) có thể nhìn thấy nhau vì không bị chắn bởi tường

close