Trắc nghiệm Bài 30. Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở động vật - Khoa học tự nhiên 7 Chân trời sáng tạo

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Chất chiếm 70% khối lượng cơ thể ở người là?

 • A

  chất đạm

 • B

  chất bột đường

 • C

  chất tạo xương

 • D

  nước

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

                

Câu hỏi 2 :

Nước được bài tiết ra khỏi cơ thể qua những hoạt động nào sau đây?

1) Hơi thở

2) Qua da nhờ toát mồ hôi

3) Qua nước tiểu và phân

4) Qua đường máu

 • A

  (1); (2); (3)

 • B

  (2); (3); (4)

 • C

  (1); (2); (4)

 • D

  (1); (3); (4)

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

             

Câu hỏi 3 :

Con đường thu nhận và tiêu hóa thức ăn trong ống tiên hóa ở người bao gồm:

(1) Biến đổi thức ăn

(2) Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải chất cặn bã

(3) Thu nhận thức ăn

Sắp xếp trình tự đúng của các giai đoạn trên.

 • A

  3 -> 2 -> 1

 • B

  1 -> 2 -> 3

 • C

  2 -> 3 -> 1

 • D

  3 -> 1 -> 2

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

          

Câu hỏi 4 :

Theo em. hệ tuần hoàn ở người có mấy loại mạch máu?

 • A

  2 loại

 • B

  3 loại

 • C

  4 loại

 • D

  1 loại

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Hệ tuần hoàn ở người có 3 loại mạch máu là: động mạch, mao mạch và tĩnh mạch.

Câu hỏi 5 :

Nguyên nhân gây ô nhiễm thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe con người là? Chọn đáp án sai.

 • A

  Lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật

 • B

  Chế biến thực phẩm không đảm bảo vệ sinh

 • C

  Điều kiện bảo quản thực phẩm không phù hợp

 • D

  Chế biến thực phẩm đảm bảo vệ sinh

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

             

Câu hỏi 6 :

Via trò của thực quản trong con đường tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa ở người là?

 • A

  Thu nhận và nghiền nhỏ thức ăn

 • B

  Tiêu hóa một phần thức ăn

 • C

  Chủ yếu hấp thụ nước và số ít chất còn lại

 • D

  Vận chuyển thức ăn xuống dạ dày

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

          

Câu hỏi 7 :

Trong ống tiêu hóa ở người, hoạt động hấp thụ nước và tạo phân xảy ra ở cơ quan nào sau đây?

 • A

  Dạ dày

 • B

  Ruột non

 • C

  Hậu môn

 • D

  Ruột già

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

        

close