Trắc nghiệm Bài 30. Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở động vật - Khoa học tự nhiên 7 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Chất chiếm 70% khối lượng cơ thể ở người là?

 • A

  chất đạm

 • B

  chất bột đường

 • C

  chất tạo xương

 • D

  nước

Câu 2 :

Nước được bài tiết ra khỏi cơ thể qua những hoạt động nào sau đây?

1) Hơi thở

2) Qua da nhờ toát mồ hôi

3) Qua nước tiểu và phân

4) Qua đường máu

 • A

  (1); (2); (3)

 • B

  (2); (3); (4)

 • C

  (1); (2); (4)

 • D

  (1); (3); (4)

Câu 3 :

Con đường thu nhận và tiêu hóa thức ăn trong ống tiên hóa ở người bao gồm:

(1) Biến đổi thức ăn

(2) Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải chất cặn bã

(3) Thu nhận thức ăn

Sắp xếp trình tự đúng của các giai đoạn trên.

 • A

  3 -> 2 -> 1

 • B

  1 -> 2 -> 3

 • C

  2 -> 3 -> 1

 • D

  3 -> 1 -> 2

Câu 4 :

Theo em. hệ tuần hoàn ở người có mấy loại mạch máu?

 • A

  2 loại

 • B

  3 loại

 • C

  4 loại

 • D

  1 loại

Câu 5 :

Nguyên nhân gây ô nhiễm thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe con người là? Chọn đáp án sai.

 • A

  Lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật

 • B

  Chế biến thực phẩm không đảm bảo vệ sinh

 • C

  Điều kiện bảo quản thực phẩm không phù hợp

 • D

  Chế biến thực phẩm đảm bảo vệ sinh

Câu 6 :

Via trò của thực quản trong con đường tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa ở người là?

 • A

  Thu nhận và nghiền nhỏ thức ăn

 • B

  Tiêu hóa một phần thức ăn

 • C

  Chủ yếu hấp thụ nước và số ít chất còn lại

 • D

  Vận chuyển thức ăn xuống dạ dày

Câu 7 :

Trong ống tiêu hóa ở người, hoạt động hấp thụ nước và tạo phân xảy ra ở cơ quan nào sau đây?

 • A

  Dạ dày

 • B

  Ruột non

 • C

  Hậu môn

 • D

  Ruột già

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Chất chiếm 70% khối lượng cơ thể ở người là?

 • A

  chất đạm

 • B

  chất bột đường

 • C

  chất tạo xương

 • D

  nước

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

                

Câu 2 :

Nước được bài tiết ra khỏi cơ thể qua những hoạt động nào sau đây?

1) Hơi thở

2) Qua da nhờ toát mồ hôi

3) Qua nước tiểu và phân

4) Qua đường máu

 • A

  (1); (2); (3)

 • B

  (2); (3); (4)

 • C

  (1); (2); (4)

 • D

  (1); (3); (4)

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

             

Câu 3 :

Con đường thu nhận và tiêu hóa thức ăn trong ống tiên hóa ở người bao gồm:

(1) Biến đổi thức ăn

(2) Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải chất cặn bã

(3) Thu nhận thức ăn

Sắp xếp trình tự đúng của các giai đoạn trên.

 • A

  3 -> 2 -> 1

 • B

  1 -> 2 -> 3

 • C

  2 -> 3 -> 1

 • D

  3 -> 1 -> 2

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

          

Câu 4 :

Theo em. hệ tuần hoàn ở người có mấy loại mạch máu?

 • A

  2 loại

 • B

  3 loại

 • C

  4 loại

 • D

  1 loại

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Hệ tuần hoàn ở người có 3 loại mạch máu là: động mạch, mao mạch và tĩnh mạch.

Câu 5 :

Nguyên nhân gây ô nhiễm thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe con người là? Chọn đáp án sai.

 • A

  Lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật

 • B

  Chế biến thực phẩm không đảm bảo vệ sinh

 • C

  Điều kiện bảo quản thực phẩm không phù hợp

 • D

  Chế biến thực phẩm đảm bảo vệ sinh

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

             

Câu 6 :

Via trò của thực quản trong con đường tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa ở người là?

 • A

  Thu nhận và nghiền nhỏ thức ăn

 • B

  Tiêu hóa một phần thức ăn

 • C

  Chủ yếu hấp thụ nước và số ít chất còn lại

 • D

  Vận chuyển thức ăn xuống dạ dày

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

          

Câu 7 :

Trong ống tiêu hóa ở người, hoạt động hấp thụ nước và tạo phân xảy ra ở cơ quan nào sau đây?

 • A

  Dạ dày

 • B

  Ruột non

 • C

  Hậu môn

 • D

  Ruột già

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

        

close