Soạn bài Viết biên bản một cuộc họp, cuộc thảo luận SGK Ngữ văn 6 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống chi tiết

Soạn bài Viết biên bản một cuộc họp, cuộc thảo luận chi tiết SGK ngữ văn 6 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần A

Video hướng dẫn giải

Viết biên bản một cuộc họp, một cuộc thảo luận

Câu 1 (trang 90 SGK Ngữ văn 6 tập 2)

Nêu nhận xét chung về việc tuân thủ thể thức biên bản trong văn bản trên?

Phương pháp giải:

Đọc kĩ văn bản và xem bố cục các phần.

Lời giải chi tiết:

Nêu nhận xét chung về việc tuân thủ thể thức biên bản trong văn bản trên: 

- Đầu trên biên bản, phía bên phải nghi quốc hiệu và tiêu ngữa; phía bên trái ghi tên đơn vị (Lớp 6C, trường THCS P.H.C).

- Dưới từ biên bản, ghi khái quát nội dung công việc (Bàn về kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng "Ngày chủ nhật Xanh)

- Thời gian, địa điểm diễn ra cuộc họp (11h ngày 13/02/2019, phòng họp lớp 6C)

- Thành phần tham dự, tên người chủ trì, thư ký (Nguyễn Thị Thanh T, Lê Tiến H)

- Diễn biến cuộc họp: Bố trí các bộ phận kiểm tra và triển khai công việc, thảo luận về kế hoạch và kết luận lại các ý kiến

- Thời gian kết thúc xử lý cuộc họp (11h30 ngày 13/2/2019).

Câu 2

Video hướng dẫn giải

Câu 2 (trang 90 SGK Ngữ văn 6 tập 2)

Vì sao biên bản phải có tên gọi và phải ghi đủ thời gian, địa điểm, thành phần tham dự, người chủ trì, người thư kí?

Phương pháp giải:

Suy nghĩ về tính chất biên bản và thử lược bỏ các yếu tố trên, văn bản sẽ mất đi điều gì?

Lời giải chi tiết:

Biên bản phải có tên gọi và phải ghi đủ thời gian, địa điểm, thành phần tham dự, người chủ trì, người thư kí vì Biên bản sẽ được lưu lại như một hồ sơ với tính chất quan trọng, cần thiết, lúc cần được đưa ra như một bằng chứng để chứng minh, đánh giá tính xác thực của vấn đề.

Câu 3

Video hướng dẫn giải

Câu 3 (trang 90 SGK Ngữ văn 6 tập 2)

Khi làm biên bản, nội dung nào cần được gửi chi tiết, cụ thể hơn cả?

Phương pháp giải:

Em xét xem trong các đề mục ở câu 1, phần nào cần chi tiết và cụ thể nhất.

Lời giải chi tiết:

Khi làm biên bản, nội dung cần được gửi chi tiết, cụ thể hơn cả là diễn biến cuộc xử cuộc họp, cuộc thảo luận

Câu 4

Video hướng dẫn giải

Câu 4 (trang 90 SGK Ngữ văn 6 tập 2)

Vì sao cuối biên bản phải có chữ kí của người chủ trì, người thư kí?

Phương pháp giải:

Thử suy nghĩ nếu không có chữ kí của người chủ trì, người thư kí thì văn bản có đáp ứng không.

Lời giải chi tiết:

Cuối biên bản phải có chữ kí của người chủ trì, người thư kí vì đây là bằng chứng quan trọng chứng minh tính xác thực của biên bản.

Câu 5

Video hướng dẫn giải

Câu 5 (trang 90 SGK Ngữ văn 6 tập 2)

Ngôn ngữ của biên bản có đặc điểm gì dễ nhận biết?

Phương pháp giải:

Đọc lại biên bản xem ngôn ngữ của nó có tính chất gì.

Lời giải chi tiết:

Ngôn ngữ của biên bản mang phong cách ngôn ngữ hành chính, ngắn gọn, đơn nghĩa, dễ hiểu, xúc tích.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close