Nhạc cụ (trang 22) SGK Âm nhạc 6 - Chân trời sáng tạo

Nhận xét các mẫu tiết tấu dưới đây.

Quảng cáo

Đề bài

Nhận xét các mẫu tiết tấu dưới đây:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Học sinh quan sát và đưa ra nhận xét.

Lời giải chi tiết

Các mẫu tiết tấu viết ở nhịp 4/4, gồm các nốt đen, nốt móc đơn và dấu chấm dôi.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close