Góc âm nhạc (trang 33) SGK Âm nhạc 6 - Chân trời sáng tạo

Đọc giai điệu dưới đây. Hãy sưu tầm một số tác phẩm, trích đoạn tác phẩm hòa tấu cho đàn bầu hoặc đàn nhị hoặc một số nhạc cụ truyền thống khác mà em, nhóm em thích:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đọc giai điệu dưới đây.


Phương pháp giải:

Học sinh đọc nhạc.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Hãy sưu tầm một số tác phẩm, trích đoạn tác phẩm hòa tấu cho đàn bầu hoặc đàn nhị hoặc một số nhạc cụ truyền thống khác mà em, nhóm em thích.


Phương pháp giải:

Học sinh sư tầm các tác phẩm biểu diễn nhạc cụ truyền thống.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ: Hòa tấu Cung đàn đất nước, hòa tấu Trống cơm…

Loigiaihay.com


Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close