Lí thuyết âm nhạc: Các bậc chuyển hóa, dấu hóa SGK Âm nhạc 6 - Chân trời sáng tạo

Hãy cho biết tác dụng của các dấu hóa trong khuông nhạc dưới đây:

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 6 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Quảng cáo

Đề bài

Hãy cho biết tác dụng của các dấu hóa trong khuông nhạc dưới đây:


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm hiểu về dấu hóa và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết

Dấu thăng ở ô nhạc thứ nhất nâng cao độ nốt sol lên nửa cung.

Dấu bình ở ô nhạc thứ nhất bỏ đi hiệu lực của dấu thăng trong ô nhịp đối với nốt sol.

Dấu giáng ở ô nhịp thứ hai hạ cao độ nốt la xuống nửa cung.

Dấu bình ở ô nhịp thứ hai bỏ đi hiệu lực của dấu giáng trong ô nhịp đối với nốt la. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close