Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 4 SGK Âm nhạc 6 - Chân trời sáng tạo

Tìm hiểu và nhận xét Bài đọc nhạc số 4. Đọc gam Đô trưởng.Luyện tập âm hình tiết tấu.

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 6 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tìm hiểu và nhận xét Bài đọc nhạc số 4.


Phương pháp giải:

Học sinh nêu nhận xét.

Lời giải chi tiết:

Bài đọc nhạc số 4 được viết ở nhịp 2/4, gồm các nốt đen, nớt trắng, nốt móc đơn và dấu chấm dôi.


Câu 2

Đọc gam Đô trưởng.


Phương pháp giải:

Học sinh đọc nhạc.

Lời giải chi tiết:

Gam Đô trưởng:

Câu 3

Luyện âm hình tiết tấu.

Phương pháp giải:

Học sinh luyện tập tiết tấu.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Đọc Bài đọc nhạc số 4 với tốc độ vừa phải.

Phương pháp giải:

Học sinh đọc nhạc.

Lời giải chi tiết:

Bài đọc nhạc số 4:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close