Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 4 SGK Âm nhạc 6 - Chân trời sáng tạo

Tìm hiểu và nhận xét Bài đọc nhạc số 4. Đọc gam Đô trưởng.Luyện tập âm hình tiết tấu.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tìm hiểu và nhận xét Bài đọc nhạc số 4.


Phương pháp giải:

Học sinh nêu nhận xét.

Lời giải chi tiết:

Bài đọc nhạc số 4 được viết ở nhịp 2/4, gồm các nốt đen, nớt trắng, nốt móc đơn và dấu chấm dôi.


Câu 2

Đọc gam Đô trưởng.


Phương pháp giải:

Học sinh đọc nhạc.

Lời giải chi tiết:

Gam Đô trưởng:

Câu 3

Luyện âm hình tiết tấu.

Phương pháp giải:

Học sinh luyện tập tiết tấu.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Đọc Bài đọc nhạc số 4 với tốc độ vừa phải.

Phương pháp giải:

Học sinh đọc nhạc.

Lời giải chi tiết:

Bài đọc nhạc số 4:

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close