Lí thuyết âm nhạc: Cung và nửa cung SGK Âm nhạc 6 - Chân trời sáng tạo

Tìm các quãng nửa cung và một cung trong Bài đọc nhạc số 4.

Quảng cáo

Đề bài

Tìm các quãng nửa cung và một cung trong Bài đọc nhạc số 4.


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Học sinh dựa vào lí thuyết cung và nửa cung để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close