Nhạc cụ (trang 14) SGK Âm nhạc 6 - Chân trời sáng tạo

Nhận xét các mẫu tiết tấu dưới đây

Quảng cáo

Đề bài

Nhận xét các mẫu tiết tấu dưới đây:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

 

Học sinh nêu nhận xét.

Lời giải chi tiết

Các mẫu tiết tấu trên được viết ở nhịp 2/4, mỗi ô có hai phách và trường độ gồm các nốt đen, móc đơn và dấu lặng.

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close