Đọc nhạc - hát: Bài đọc nhạc số 7 - Kỉ nệm xưa SGK Âm nhạc 6 - Chân trời sáng tạo

Tìm hiểu và nhận xét Bài đọc nhạc số 7 – Kỉ niệm xưa. Đọc thang âm dưới đây. Luyện tập âm hình tiết tấu.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tìm hiểu và nhận xét Bài đọc nhạc số 7 – Kỉ niệm xưa (trang 49).


Phương pháp giải:

Học sinh nêu nhận xét.

Lời giải chi tiết:

Bài đọc nhạc số 7 – Kỉ niệm xưa được viết ở nhịp 4/4, giai điệu vừa phải, tha thiết, gồm các nốt đen, nốt móc đơn, nốt trắng, và dấu chấm dôi, dấu lặng.


Câu 2

Đọc thang âm dưới đây.


Phương pháp giải:

Học sinh đọc nhạc.

Lời giải chi tiết:

Học sinh đọc thang âm: 

Câu 3

Luyện tập âm hình tiết tấu.Phương pháp giải:

Học sinh luyện tập tiết tấu.

Lời giải chi tiết:

Luyện âm hình tiết tấu:

Câu 4

Đọc giai điệu Bài đọc nhạc số 7 - Kỉ niệm xưa

Phương pháp giải:

Học sinh đọc nhạc.

Lời giải chi tiết:

Bài đọc nhạc số 7

Câu 5

- Nghe bài hát và nêu cảm nhận của em.

- Hát bài Kỉ niệm xưa với tốc độ vừa phải, thể hiện tính chất tha thiết, nhịp nhàng.


Phương pháp giải:

Học sinh hát và nêu cảm nhận.

Lời giải chi tiết:

Bài hát: Kỉ niệm xưa


Cảm nhận: Em cảm nhận bài hát có giai điệu tha thiết, nhẹ nhàng cùng với ca từ tạo nên sự lưu luyến, hoài niệm về những kỉ niệm đẹp.

Loigiaihay.com


Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close