Lí thuyết âm nhạc: Kí hiệu âm nhạc bằng hệ thống chữ cái Latin SGK Âm nhạc 6 - Chân trời sáng tạo

Đọc, viết Bài đọc nhạc số 2 bằng kí hiệu bảng chữ cái.

Quảng cáo

Đề bài

Đọc, viết các nốt trong Bài đọc nhạc số 2 bằng kí hiệu bảng chữ cái.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Học sinh đọc, viết các nốt trong Bài đọc nhạc số 2 bằng kí hiệu bảng chữ cái.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close