Hát: Tiếng chuông và ngọn cờ SGK Âm nhạc 6 - Chân trời sáng tạo

Qua phần nghe và tìm hiểu bài hát Tiếng chuông và ngon cờ, em hãy chỉ ra đoạn 1 và 2 của bài. Em cần làm gì để thể hiện tinh thần đoàn kết, yêu chuộng hòa bình?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Qua phần nghe và tìm hiểu bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ, em hãy chỉ ra đoạn 1 và 2 của bài.


Phương pháp giải:

Nghe bài hát và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Bài hát: Tiếng chuông và ngọn cờ

Đoạn 1: Từ đầu đến “gia đình của ta/ có chung niềm tin”.

Đoạn 2: Từ “boong bính boong” đến hết.


Câu 2

Hát bài Tiếng chuông và ngọn cờ với tính chất nhịp đi của thể loại hành khúc; thể hiện sự khỏe khoắn ở đoạn 1, trong sáng, tự hào ở đoạn 2.

Phương pháp giải:

Học sinh tập hát.

Lời giải chi tiết:

Học sinh hát bài: Tiếng chuông và ngọn cờ 

Câu 3

Em cần làm gì để thể hiện tinh thần đoàn kết, yêu chuộng hòa bình?


Phương pháp giải:

Học sinh nêu suy nghĩ của mình.

Lời giải chi tiết:

Để thể hiện tinh thần đoàn kết, yêu chuộng hòa bình, em sẽ luôn đối xử hài hòa với mọi người, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô, bạn bè. Ngoài ra, em luôn ủng hộ tất cả những hành động vì hòa bình trong nước và quốc tế.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close