Góc âm nhạc (trang 19) SGK Âm nhạc 6 - Chân trời sáng tạo

Đọc và chép lại giai điệu dưới đây. Em hãy sưu tầm một số bài hát của nhạc sĩ Văn Cao để nghe hoặc chia sẻ với bạn.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đọc và chép lại giai điệu dưới đây: 

Phương pháp giải:

Học sinh đọc và chép nhạc.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Em hãy sưu tầm một số bài hát của nhạc sĩ Văn Cao để nghe hoặc chia sẻ với bạn.


Phương pháp giải:

Em sưu tầm bài hát của nhạc sĩ Văn Cao.

Lời giải chi tiết:

Một số bài hát của nhạc sĩ Văn Cao như: Tiến về Hà Nội, Tiến quân ca, Làng tôi, Mùa xuân đầu tiên… 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close